Nieuwjaarsbericht burgemeester Marian Witte

Gepubliceerd op za, 01-01-2022 - 11:45

Beste inwoners,

Allereerst wil ik u mede namens de gemeenteraad en het college een gelukkig, voorspoedig en gezond 2022 toewensen.

Aan het begin van het nieuwe jaar blik ik graag met u terug op 2021. Want een bijzonder en lastig jaar ligt achter ons met opnieuw een hoofdrol voor het coronavirus. Met eerst een lockdown in de winter die tot ver in het voorjaar van 2021 duurde. Gelukkig konden we dankzij het vaccinatieprogramma redelijk onbezorgd de zomer in. Wat vond ik het heerlijk om weer eens leuke dingen te kunnen doen. Helaas waren er in de herfst van 2021 opnieuw maatregelen nodig. Vooral omdat de druk op de zorg erg hoog werd. Met name sport, cultuur en horeca werden hierdoor opnieuw hard getroffen. En veel mensen hebben tot op de dag van vandaag te maken met uitgestelde operaties. En dat is zwaar, moeilijk en frustrerend. Helaas bleken de vaccinaties niet de definitieve uitweg uit deze crisis. Ook ik heb dat als teleurstellend ervaren en verlang regelmatig naar ons oude leven.

Corona lijkt voorlopig onderdeel van ons leven te worden. We moeten er de komende tijd mee leren leven en kijken hoe we ons kunnen aanpassen. Daarom is het misschien nog wel belangrijker dat we de verbinding met elkaar zoeken. En dat begint met luisteren naar elkaar: ook al verschil je nog zo van mening. Wat ik om me heen zie, is dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn. Alleen samen en met respect voor elkaar, kom je verder.

Wat deze tijd ook meebrengt is meer eenzaamheid bij ouderen, zieken en alleenstaanden. Het is belangrijker dan ooit dat we omkijken naar elkaar. Een kaartje, een belletje of een spontaan bezoek doet vaak wonderen. 

Geertruidenberg is een kleine en hechte gemeente in een snel veranderende wereld. Maar onze uitdagingen zijn groot. Op het gebied van duurzaamheid, zorg, jeugd en zeker niet te vergeten betaalbare woningen en energie. Al deze onderwerpen hebben onze volle aandacht, zowel van het college als de gemeenteraad. 

En binnenkort met een nieuwe gemeenteraad, want op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politiek leeft in onze gemeente, dat bleek wel uit de ruim 80 enthousiaste aanmeldingen voor de cursus over politieke besluitvorming die we in 2021 organiseerden. Ik hoop van harte dat we dit enthousiasme straks ook zien bij de verkiezingen en dat veel van onze inwoners gaan stemmen.

Voor 2022 hebben we ook mooie vooruitzichten. Hopelijk vinden we een manier om te leven met corona en liever nog vinden we een manier om het virus verder in te dammen. Samen hebben we ook iets te vieren, want dit jaar bestaan we als gemeente 25 jaar! Natuurlijke organiseren we dat met elkaar binnen de mogelijkheden die er dan zijn. Ik reken op creatieve, leuke en verbindende ideeën vanuit onze inwoners en ondernemers. Binnenkort informeren we u hierover.

Tot slot wil ik namens het college en de raad een beroep doen op alle inwoners van de gemeente. Zorg goed voor uzelf door gezond te leven én zorg goed voor elkaar waardoor we gezond kunnen samenleven!

Uw burgemeester Marian Witte

Burgemeester Marian Witte