Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Misschien heeft u recht op een kwijtschelding van de gemeentelijke lasten. Dat betekent dat u de gemeentelijke belastingen voor een deel of helemaal niet hoeft te betalen.

U kunt alleen een kwijtschelding aanvragen voor:

  • Rioolheffing gebruiker
  • Afvalstoffenheffing

Wanneer komt u in aanmerking voor een kwijtschelding?

Als gemeente gebruiken we een normbedrag. U komt pas in aanmerking voor een kwijtschelding als u onder dit bedrag uitkomt. We kijken hierbij naar uw inkomen, uw woonsituatie en uw vermogen.

  • Uw inkomen

Hierbij telt uw ‘netto-besteedbare inkomen’. Dat zijn al uw inkomsten verminderd met vaste uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan uw huur, hypotheek(rente), ziektekostenverzekering en (steeds terugkerende) hoge ziekte- of invaliditeitskosten.

  • Uw woonsituatie

Met uw woonsituatie bedoelen we of u kostendelers in huis heeft of niet. Dit zijn de personen vanaf 21 jaar die ook in uw huis wonen. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij de woonlasten delen.

  • Uw vermogen

Iemand die vermogen heeft kan in principe geen kwijtschelding krijgen. Met vermogen bedoelen we een bank- en/of girosaldo, een auto, een stuk grond, een tweede woning, een caravan, een boot, effecten, aandelen, vorderingen, spaarbrieven, lijfrentepolissen, kapitaal/levensverzekeringen enz. Ook de overwaarde van de eigen woning (het verschil tussen waarde van de woning en de schuldrest van de hypotheek) behoort tot het vermogen

Contact

Of u een kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt daarom het beste telefonisch contact met ons opnemen via tel. 14 0162 voordat u een aanvraagformulier opstuurt.