Kosten ophalen afval (Afvalstoffenheffing)

U betaalt mee aan het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval door de gemeente. U krijgt hiervoor een rekening, de aanslag afvalstoffenheffing.

U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaar maken

Afvalstoffenheffing
  2022 (per jaar)   
1-persoonshuishouden € 186,96  
2-persoonshuishouden € 240,24  
3-persoonshuishouden € 262,54  
meerpersoonshuishouden € 338,76  
extra restafvalcontainer € 158,40  
extra gft+e/pmd/papier container       € 79,20  
extra aanbieding ondergrondse container € 2,00   

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

De 6 weken gaan in op de datum die op het aanslagbiljet staat (de dagtekening).

  • U kunt digitaal bezwaar maken
  • Het is ook mogelijk schriftelijk bezwaar te maken. U richt het bezwaar aan de heffingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer.