Koninginnebastion

KoninginnebastionTussen rivier de Donge en de historische kern van Geertruidenberg ligt het deelgebied ‘De Vesting’ (de voormalige spoorzone), dat onderdeel uitmaakt van het project Dongeburgh uit 2002. Dit project omvat de bouw van drie bastions: Brandepoortbastion, Oranjebastion en Koninginnenbastion, geheel in stijl en aansluitend op de vestingstad Geertruidenberg. Het Brandepoortbastion en het Oranjebastion zijn 2009 en 2010 afgerond. De realisatie van het derde en middelste bastion, het Koninginnebastion, volgt.

Op het westelijke deel van het bastion is het ‘zorgdeel’. Hier is de nieuwe locatie van Het Hoge Veer gevestigd. Deze locatie bestaat uit 60 zorgunits, 5 noodopvang-units en centrale voorzieningen. Aansluitend aan het Hoge Veer worden 62 appartementen gerealiseerd. Deze appartementen zijn voor senioren, variërend van mensen die volledig zelfstandig kunnen wonen tot hulpbehoevenden.

Het oostelijke deel van het bastion is het ‘woondeel’. Hier komen 50 grondgebonden woningen en 13 appartementen, variërend in koop in diverse prijsklasses, sociale koop en sociale huur.