Kern Raamsdonksveer

In juni 2022 starten we met de nieuwe manier van inzamelen in de kern Raamsdonksveer. Vanaf dat moment gebruikt u de grijze container niet meer voor het verzamelen van restafval. U brengt het restafval weg naar een ondergrondse container.

Locaties ondergrondse containers

De keuze voor een geschikte locatie heeft een goede voorbereiding nodig en is afhankelijk van verschillende factoren. We houden bijvoorbeeld rekening met kabels en leidingen in de grond, bomen en een veilige verkeerssituatie. Tijdens digitale sessies gingen we met buurtbewoners in gesprek over de mogelijke locaties en kon u een reactieformulier invullen. Met deze informatie vormden we een locatieplan waarop alle inwoners zienswijzen konden indienen. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord in een nota van zienswijzen. Wilt u de nota van zienswijzen bekijken? Stuur dan een e-mail naar projectteamafval@geertruidenberg.nl.

Op 12 april stelde het college de locaties definitief vast. Na de definitieve vaststelling kunt u alleen nog in beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor heeft u maximaal 6 weken de tijd. Onderaan deze pagina ziet u de locaties digitaal op een plattegrond.

Plaatsing ondergrondse containers tussen 25 april en 20 mei 2022

Tussen 25 april en 20 mei plaatsen we de nieuwe ondergrondse containers. De werkzaamheden duren één of twee werkdagen en kunnen tijdelijk overlast veroorzaken. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De containers zijn te gebruiken vanaf 1 juni 2022.

Containers voor verpakkingsafval verplaatsen naar appartementencomplexen

De ondergrondse containers voor verpakkingsafval verplaatsen we naar appartementencomplexen. Bent u gewend om uw verpakkingsafval naar een ondergrondse container te brengen? Dan vragen we u om dit niet meer te doen en de zakken met verpakkingsafval op de inzameldag aan de straat te zetten. We hebben namelijk tijd nodig voor het verplaatsen van de containers, voordat iedereen over kan gaan op de nieuwe manier van inzamelen. Zet uw zakken niet naast een container, zo voorkomen we samen overlast en vervuiling op straat.

Vervolg

De container die u nu aan huis heeft voor het restafval, krijgt in juni een nieuw oranje deksel. Vanaf dat moment gebruikt u die container voor het verzamelen van verpakkingsmateriaal (PMD: plastic, metalen/blik en drankenkartons). De losse zakken verdwijnen uit het straatbeeld. Binnenkort krijgt u een brief met informatie over de wisseling van de deksel.

Eind mei krijgt u de nieuwe milieupas. Met deze pas kunt u vanaf 1 juni alle containers voor restafval binnen de gemeente openen.

Meer informatie

Kijk voor de meest gestelde vragen bij de Q&A het nieuwe inzamelen. 

Kijk op de Google Map voor meer informatie over de containerlocaties.

5-1 Academielaan: Aan de Academielaan ter hoogte van nummer 31 komt aan de andere kant van de weg een container achter de haag aan het voetpad.

5-2 Ziederijsingel: De huidige restafvalcontainer bij het complex wordt omgeruild voor een PMD-container. Een nieuwe restcontainer wordt op de andere hoek aan de Ziederijsingel ter hoogte van nummer 21 op de stoep geplaatst.

6-1 Wolvendonk: Aan de Wolvendonk ter hoogte van Vossendonk 39 komt een container rechts naast de rij parkeervakken.

6-2 Schapendonk: deze locatie komt te vervallen.  

6-3 Schapendonk: Aan de Schapendonk ter hoogte van nummer 46 komen twee containers op de stoep van het  pleintje.

6-4 A. Roland Holstlaan: Aan de ventweg A. Roland Holstlaan ter hoogte van nummer 41 komt een container in het groen van de oversteekplaats.

6-5 Simon Vestdijkstraat: Aan de Simon Vestdijkstraat ter hoogte van nummer 5 komt aan de overkant op de stoep tussen de parkeerplaatsen een container.

6-6 Kleine Donk: Aan de T-splitsing van de Kleine Donk en Blokvang komt een container in het groen.

6-7 Lutteldonk: Aan de Lutteldonk komt een container in het groen bij het geasfalteerde pleintje.

6-8 Burgemeester Krijgsmangeerde: Aan de Burgemeester Krijgsmangeerde vervangen we bestaande containers.

6-9 d’ Onvermoeidelaan:  Aan d’ Onvermoeidelaan ter hoogte van nummer 9 komt een container in het groen aan de overkant van de staat.

6-10 Roemer Visscherstraat: Aan de Roemer Visscherstraat ter hoogte van nummer 48 komt in het groen op de hoek van het speelplein een container.

6-11 Vondellaan: Aan de Vondellaan ter hoogte van nummer 22 komt een container in het gras, aansluitend op het voetpad.

6-12 Lindonklaan: Op de hoek van de Lindonklaan en de Vondellaan komt een container in het gras aan het voetpad, de glascontainer wordt hier ook naast gezet. De huidige glascontainer wordt verwijderd.

7-1 Rijvoortshoef: Aan de Rijvoortshoef ter hoogte van nummer 13 komt een container op de hoek op de stoep.

7-2 Rijvoortshoef: Aan de Rijvoortshoef ter hoogte van nummer 265 komt een container in de haag aan het voetpad.

7-3 Benraatshoef: Aan het begin van de Benraatshoef ter hoogte van nummer 102 komt een container in het gras.

7-4 Benraatshoef: Op de parkeerplaats van de Benraatshoef komt een container te staan.

7-5 Zandheuvel: Op de hoek van de Zandheuvel komt een container in het gras aan het voetpad.

7-6 Hertogshoef: Aan het begin van de Hertogshoef komt een container in het groen bij het bord met huisnummers.

7-7 Baksweer: Op de hoek van Baksweer ter hoogte van nummer 1 komt een container in het groen.

7-8 Hertogshoef: Aan de Hertogshoef ter hoogte van nummer 202 komt een container in het groen op de hoek bij het elektriciteitshuisje.

8-1 Diepenbrockstraat: In het gras aan de Diepenbrockstraat komt een container te staan.  

8-2 Beethovenlaan: Op de hoek van de Mozartlaan en de Beethovenlaan ter hoogte van Beethovenlaan nummer 28 komt aan de overkant van de weg een container in het gras.

8-3 Julianalaan: Aan de Julianalaan vervangen we bestaande containers.

8-4 Bachplein: Aan het Bachplein komt een container rechts naast de glascontainers.

8-5 Ambachtsherenlaan: Op het terrein van de Antonetta-Hoeve komt een container in het groen.

8-6 Ambachtsherenlaan: Aan de Ambachtsherenlaan op de parkeerplaats van het oude Hoge Veer komt een container aan de stoep. 

8-7 Margrietstraat: Aan de Margrietstraat ter hoogte van nummer 36 komt een container in de haag aan het voetpad.

8-8 Prunusstraat: Op de hoek van het wijkgebouw komt een container op de stoep.

9-1 Griendstraat: Op de hoek van de Griendstraat en Landonk komt een container in het gras aan het voetpad.

9-2 Sandoel: Aan het Sandoel ter hoogte van de kruising met de Visserstraat komt een container in het gras aan het voetpad.

9-3 Anemoonlaan: Op de hoek van de Anemoonlaan en de Korenbloemstraat komt een container in de haag aan het voetpad.

9-4 Rozenhof: Aan de Rozenhof ter hoogte van nummer 23 komt aan de overkant van de straat een container in het gras. 

9-5 Groenstraat: Op de hoek van de Groenstraat en de Rijtselaan komt een container in het gras aan het voetpad.

9-6 Laurierstraat: Op de hoek van de Laurierstraat en de Vijfhoevenlaan komt een container in het gras aan het voetpad.

9-7 Groenstraat: Op de hoek van de Groenstraat en de Parklaan komt een container in de haag aan het voetpad.

9-8 Gangboord: Aan het Gangboord vervangen we bestaande containers.

9-9 Boterpolderlaan: Aan de Boterpolderlaan vervangen we bestaande containers.

Bestaande locaties

1. Collegeweg: Aan de Collegeweg staan twee bestaande containers.

2. Ziederijsingel: Op de hoek van de Ziederijsingel staat een bestaande container, dit wordt een PMD-container.

3. Tolburgplein: Aan het Tolburgplein staan twee bestaande containers.

4. Touwbaan: Aan de Touwbaan staan vijf bestaande containers.

5. Zeldenrustlaan: Aan de Zeldenrustlaan ter hoogte van het Jan van Beekhof staan twee bestaande containers.

6. Emmastraat: Op de hoek van de Emmastraat en de Beatrixlaan staat een bestaande container.

7. Het Block: Aan het Block staat een bestaande container.

8. Rietaak: Aan de Rietaak staat een bestaande container.

9. Vrijheidstraat: Op de hoek van de Vrijheidstraat en de Sint Jozeflaan staat een bestaande container.

10. Sint Theresiastraat: Aan de Sint Theresiastraat staat een bestaande container.

11. Vijfhoevenlaan: Aan de Vijfhoevenlaan ter hoogte van nummer 25 staat een bestaande container.

12. Sandoel: Op de hoek van de Sandoel en de Willem Marislaan staat een bestaande container.

13. Spoordijk: Aan de Spoordijk ter hoogte van nummer 1 staat een bestaande container.

14. Scheepswerflaan: Aan de Scheepswerflaan staan drie bestaande containers.

15. Het Spant: Aan Het Spant ter hoogte van nummer 25 staat een bestaande container.

16. Haven: Aan de Haven ter hoogte van nummer 94 staat een bestaande container.

17. Paulus Potterstraat: Aan de Paulus Potterstraat ter hoogt van nummer 46 staat een bestaande container.

18. Meindert Hobbemastraat: Aan de Meindert Hobbemastraat staat een bestaande container.

19. Theo van Delftstraat: Op de hoek van de Theo van Delftstraat en de Willem Marislaan staat een bestaande container.

20. Willem Marislaan: Aan de Willem Marislaan ter hoogte van nummer 7 tot en met 33 staat een bestaande container.