Kern Raamsdonk

Lees hier de meest recente informatie over de verandering en de planning in Raamsdonk.

Op 20 juni 2022 starten we met de nieuwe manier van inzamelen in de kern Raamsdonk. Vanaf dat moment gebruikt u de grijze container niet meer voor het verzamelen van restafval. U brengt het restafval weg naar een ondergrondse container.

Locaties ondergrondse containers

De keuze voor een geschikte locatie heeft een goede voorbereiding nodig en is afhankelijk van verschillende factoren. We houden bijvoorbeeld rekening met kabels en leidingen in de grond, bomen en een veilige verkeerssituatie. Tijdens digitale sessies gingen we met buurtbewoners in gesprek over de mogelijke locaties en kon u een reactieformulier invullen. Met deze informatie vormden we een locatieplan waarop alle inwoners zienswijzen konden indienen. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord in een nota van zienswijzen. Wilt u de nota van zienswijzen bekijken? Stuur dan een e-mail naar projectteamafval@geertruidenberg.nl.

Op 17 mei stelde het college de locaties definitief vast. Na de definitieve vaststelling kunt u alleen nog in beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor heeft u maximaal 6 weken de tijd. Onderaan deze pagina ziet u de locaties digitaal op een plattegrond.

Plaatsing ondergrondse containers tussen 23 mei en 3 juni 2022

Tussen 23 mei en 3 juni plaatsen we de nieuwe ondergrondse containers. De werkzaamheden duren één of twee werkdagen en kunnen tijdelijk overlast veroorzaken. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De containers zijn te gebruiken vanaf 20 juni 2022.

Containers voor verpakkingsafval verplaatsen naar appartementencomplexen

De ondergrondse containers voor verpakkingsafval verplaatsen we naar appartementencomplexen. Bent u gewend om uw verpakkingsafval naar een ondergrondse container te brengen? Dan vragen we u om dit niet meer te doen en de zakken met verpakkingsafval op de inzameldag aan de straat te zetten. We hebben namelijk tijd nodig voor het verplaatsen van de containers, voordat iedereen over kan gaan op de nieuwe manier van inzamelen. Zet uw zakken niet naast een container, zo voorkomen we samen overlast en vervuiling op straat.

Vervolg

De container die u nu aan huis heeft voor het restafval, krijgt in juni een nieuw oranje deksel. Vanaf dat moment gebruikt u die container voor het verzamelen van verpakkingsmateriaal (PMD: plastic, metalen/blik en drankenkartons). De losse zakken verdwijnen uit het straatbeeld. Binnenkort krijgt u een brief met informatie over de wisseling van de deksel.

In juni krijgt u de nieuwe milieupas. Met deze pas kunt u vanaf 20 juni alle containers voor restafval binnen de gemeente openen.

Meer informatie

Kijk voor de meest gestelde vragen bij de Q&A het nieuwe inzamelen.

Kijk op de Google Map voor meer informatie over de containerlocaties. 

Containerlocaties Raamsdonk

  • Wim Boonstraat. Aan de Wim Boonsstraat staat een bestaande container. Hier worden twee glasbakken en een container voor luiers bijgezet.
  • Kerkplein: Aan het Kerkplein staat een bestaande container. Hier wordt een container voor verpakkingsafval bij gezet die alleen te gebruiken is voor inwoners van appartementencomplexen.
  • Regentenstraat: Aan de Regentenstraat komt langs het pad naar het trapveldje een container te staan.
  • Schepenenstraat: In de Schepenenstraat wordt een container in de haag geplaatst.
  • Raadhuisstraat: Aan de Raadhuisstraat ter hoogte van nummer 21 komt in de groenstrook een container te staan.
  • Cornelis Oomestraat: Aan de Cornelis Oomestraat komt op de hoek in het gras een container te staan.
  • Kuiperspolderke: In het groen aan het Kuiperspolderke ter hoogte van nummer 31 komt een container te staan.
  • Sluisakker: Aan de Sluisakker ter hoogte van nummer 34 komt in het rechter parkeervak een container te staan.
  • Schansstraat: Het pleintje aan de Schansstraat /Molenstraat wordt opnieuw ingericht, er komt één container voor restafval te staan.