Kern Geertruidenberg

Actuele informatie voor Geertruidenberg

Tussen 25 oktober en 9 november 2021 worden nieuwe ondergrondse containers voor restafval in de kern Geertruidenberg geplaatst. Met de post krijgt u een brief over de containers bij u in de buurt en de milieupas die u gebruikt om alle containers in de gemeente te openen. Vanaf het moment dat de container in de grond zit, kunt u deze meteen gaan gebruiken.

Uw oude grijze container krijgt een nieuwe oranje deksel

Het verpakkingsafval zet u straks niet meer in zakken aan de straat. U gaat de oude grijze container gebruiken voor het verpakkingsafval. De oude grijze container krijgt daarom een nieuwe oranje deksel. Binnenkort krijgt u hier een brief over. Zet de container op de laatste inzameldag buiten en laat deze aan de straat staan tot de nieuwe oranje deksel op de container zit.

Meer informatie

Kijk voor de meest gestelde vragen bij de Q&A het nieuwe inzamelen. 

Locaties

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de containerlocaties. 

Containerlocaties Geertruidenberg

 1. Rijakkers: Aan het voetpad aan de Rijakkers plaatsen we een nieuwe container
 2. Mauritsweg bij trapveldje: Aan de Mauritsweg plaatsen we een nieuwe container in de hoek van het trapveldje.
 3. Fort Nassau: U kunt bij de huidige container op het parkeerterrein van Fort Nassau terecht.
 4. Van Nuyssenburgstraat: Wij plaatsen een nieuwe container aan de stoep aan de rand van de parkeerplaats.
 5. Schonckplein bij de supermarkt: Bij de supermarkt aan het Schonckplein staan al bestaande containers. De containers voor verpakkingsafval halen we weg en ruilen we om voor restafvalcontainers. Ook komt hier een container voor luiers.
 6. Ravelijn: De vijf locaties aan de Ravelijn zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 7. Van Duivenvoordelaan: De twee locaties aan de Van Duivenvoordelaan zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 8. Dulderpark: Op de stoep aan het Dulderpark plaatsen we een nieuwe container.
 9. Burggravenlaan: Aan de Burggravenlaan plaatsen we een nieuwe container op het grasveld aan de stoep.
 10. Burggravenlaan / Hoek van Merwedestraat: We plaatsen een nieuwe container in het groen tussen garages en parkeervakken in.
 11. Bedaulxstraat: Aan de Bedaulxstraat plaatsen we een nieuwe container op het grasveld aan de stoep.
 12. Ambrosius Rozendaelstraat: We plaatsen een nieuwe container in het groen aan de stoep van de Ambrosius Rozendaelstraat.
 13. Statenlaan: Op de bestaande locatie aan de statenlaan ruilen we twee containers voor verpakkingsafval om voor restafvalcontainers.
 14. Burgemeester Meijersstraat: Op de hoek aan de Burgemeester Meijersstraat plaatsen we tijdelijk een nieuwe container tot de nieuwbouw klaar is.
 15. Sint Gertrudisstraat/Pastoor van den Broekstraat: We plaatsen twee nieuwe containers voor restafval in het groen aan de stoep.
 16. Haven: In het groen aan de stoep plaatsen we een nieuwe container.
 17. Allemanshil: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 18. Timmersteekade: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 19. Bergsche poort: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 20. Walgang: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 21. Terreplein: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 22. Burchtplein: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 23. Frederik Hendrik wal: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 24. Willem van Oranjestraat: de bestaande containers zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 25. Koestraat: De bestaande container voor verpakkingsafval ruilen we om voor restafval.

Waarom is er geen container geplaatst op de Jan Hubertuslaan en de Spoorstraat?

De geplande container aan de Jan Hubertuslaan is komen te vervallen, vanwege kabels en leidingen in de grond. Hierdoor was er onvoldoende ruimte om te graven. De locatie aan de Spoorstraat was niet mogelijk vanwege een boom die in de weg stond. Rondom beide locaties zijn wij nog op zoek naar een alternatief. De alternatieve locaties worden op een later moment vastgesteld door het college

Kan ik nog reageren op de locaties van de containers?

Bent u het niet eens met de locatie van een ondergrondse container? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente via het telefoonnummer 14 0162. Of stuur een mail naar afvalscheiden@geertruidenberg.nl. We nemen de bezwaren met u door en kijken of we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen de wettelijke termijn van zes weken na de publicatie van het besluit (17 november). Het indienen van uw bezwaarschrift kan op drie manieren:

 • Geef uw brief af bij de receptie van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer;
 • Stuur uw brief naar Postbus 10.001 4940 GA  Raamsdonksveer;
 • Dien uw bezwaar digitaal in via het digitaal formulier op www.geertruidenberg.nl/bezwaar (DigiD).

Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail, fax of een social-mediakanaal in te dienen. Ook staat ons antwoordnummer niet open voor het indienen van bezwaarschriften.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

 • dat het gaat om een bezwaarschrift;
 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (datum van dit besluit vermelden, u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen);
 • waarom u het niet eens bent met dit besluit;
 • uw handtekening.

 

Als het mogelijk is, stuurt u bewijsstukken mee om uw bezwaar te ondersteunen. Stuur alleen kopieën.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw bezwaar, blijft ons besluit gelden. Wilt u de uitvoering van het besluit tegenhouden en heeft dit spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit en de werking van het besluit te staken. Dit heet een voorlopige voorziening. Er zijn griffiekosten verschuldigd aan de rechtbank.

Meer informatie: www.rechtspraak.nl. U gaat naar Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.