Tweede informatieavond, resultaten

Vanuit een eerdere informatieavond is er een concept-voorontwerp gemaakt. Dit voorontwerp is tijdens een informatieavond op 17 december 2018 met buurtbewoners besproken.

Tijdens de tweede informatieavond blikten we terug op de uitkomsten van de eerste informatieavond. Wensen, opmerkingen en aandachtspunten die zijn aangegeven hebben we besproken. We hebben ook aangegeven waarom we aan bepaalde wensen niet kunnen voldoen.

Op deze pagina vindt u alle informatie die tijdens deze infoavond is besproken.