Wingerdstraat, Klimopstraat en omgeving

In de Wingerdstraat, de Klimopstraat en omgeving gaan we de riolering vervangen en een gedeelte van deze straten opnieuw inrichten.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de volgende straten:

  • Wingerdstraat tussen Rijtselaan en Laurierstraat
  • Klimopstraat tussen Vijfhoevenlaan en Groenstraat
  • De Laurierstraat tussen Vijfhoevenlaan en Groenstraat
  • De Vijfhoevenlaan tussen de Parklaan en Klimopstraat

  • Tweede informatieavond, resultaten

    Vanuit een eerdere informatieavond is er een concept-voorontwerp gemaakt. Dit voorontwerp is tijdens een informatieavond op 17 december 2018 met buurtbewoners besproken.

  • Eerste informatieavond, resultaten

    Op 2 oktober 2018 vond een eerste informatieavond plaats. Wij vroegen buurtbewoners welke zaken bij hen spelen en welke problemen zij ervaren in hun directe woonomgeving. Ook wilden we eventuele knelpunten in beeld krijgen van de openbare ruimte binnen het plangebied.