Wet- en regelgeving

Als gemeente hebben we te maken met landelijke wetgeving, maar ook lokale wet- en regelgeving bieden een kader voor de uitvoering van ons beleid op het gebied van werk en inkomen.

  • Via de lokale wet- en regelgeving op overheid.nl vindt u informatie over wetten en regels waar u mee te maken kunt krijgen. Met een e-mailservice kunt u geattendeerd worden op nieuws dat voor u belangrijk is.
  • Officiële bekendmakingen leest u op zoek.officiëlebekendmakingen.nl.