Verkabeling 150 kV-verbinding

Samen met TenneT (landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet) zijn wij gestart met de voorbereidingen van het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg’. Het doel van dit project is om een deel van de bovengrondse hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer onder de grond te brengen. 

Stand van zaken

De afgelopen periode verkenden we samen met inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden de mogelijke zoekgebieden waarbinnen de 150 kV-hoogspanningskabel kan liggen. Door middel van ontwerpateliers waaraan diverse vertegenwoordigers van belangengroepen deelnamen en een informatiemarkt op 20 september 2018 zijn zoekgebieden tot stand gekomen. Op de kaart hieronder ziet u deze zoekgebieden.

Plattegrond met zoekgebieden voor de 150 kV-hoogspanningskabel

Zuidelijk zoekgebied

Op 29 november besprak de gemeenteraad de diverse zoekgebieden waar de ondergrondse verbinding komt te liggen. De gemeenteraad koos voor het zuidelijk zoekgebied. Op bovenstaande kaart ziet u welk deel van onze gemeente hiermee wordt bedoeld.  We voeren dit project samen uit met Tennet.

Samen de mogelijkheden bespreken

De komende periode gaan we samen met direct betrokkenen, zoals bewoners, grondeigenaren en ondernemers uit het zuidelijk zoekgebied, de mogelijkheden bespreken voor de ligging. Dit gebeurt in de vorm van een aantal 'Ontwerpateliers'. Op het moment dat er verschillende kabeltracés haalbaar zijn, brengen we hiervan de verschillende effecten in beeld. De uitkomsten leggen we vervolgens voor aan de gemeenteraad die een besluit neemt. Dit staat gepland voor de zomervakantie 2019.

In de tweede helft van 2019 gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van het gekozen kabeltracé en het uitvoeren van bodemonderzoeken. Daarna volgt een ruimtelijke procedure. We streven ernaar om in 2021 te starten met de werkzaamheden

Wij houden u op de hoogte

Bewoners, grondeigenaren, ondernemers en overige belanghebbenden uit het zuidelijk zoekgebied ontvangen begin januari 2019 een uitnodiging om deel te nemen aan de 'Ontwerpateliers'. Bent u ook geïnteresseerd? Houd dan het huis-aan-huisblad (vanaf 1 januari Het Kanton), de digitale gemeentenieuwsbrief en deze website in de gaten.

Meer informatie

Meer informatie over de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg vindt u op de website van Tennet.   

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marieke Elsevier (gemeente Geertruidenberg) via tel 140162 of per mail: m.elsevier@geertruidenberg.nl of met Jochem Dijkshoorn (TenneT) via tel 06-23487612 of per mail: jochem.dijkshoorn@tennet.eu.