Verkabeling 150 kV-verbinding

HoogspanningsmastenSamen met TenneT (landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet) zijn wij gestart met de voorbereidingen van het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg’. Het doel van dit project is om een deel van de bovengrondse hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer, onder de grond te brengen. Het is nog niet bekend waar de ondergrondse hoogspanningskabel exact komt te liggen.

Informatiemarkt

Op donderdag 20 september vond de informatiemarkt plaats over de 150 kV-hoogspanningsverbinding. Bezoekers kwamen meer te weten over de aanleiding en de achtergrond van het project. En wij lieten de mogelijke zoekgebieden voor het ondergronds plaatsen van de nieuwe hoogspanningskabel zien. 

Rondetafelgesprek 

Op 11 september vond in het gemeentehuis een rondetafelgesprek plaats, waarbij TenneT de raad bijgepraat heeft over het proces rondom de aanleg van onder andere de 150 kV-verbinding. De prestentatie die TenneT deze avond heeft laten zien, kunt u onderaan deze pagina downloaden. Deze informatie kan een goede voorbereiding zijn op de informatiemarkt. 

Meer informatie

Alle informatie over dit project vindt u op de website van Tennet. Voor eventuele vragen belt u naar de gemeente via tel 140162 of met TenneT via tel 0800 83 663 88.