Verbreding A27

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio. Ook zorgt de verbreding voor een betere beschikbaarheid van het snelwegennetwerk, voor een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen en voor voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Op deze pagina lees je wat dit voor onze gemeente op hoofdlijnen betekent.

Verbreding A27

Vanuit noord (Utrecht) naar zuid (Breda) komen er drie rijstroken tot Hooipolder. Twee van de drie rijstroken gaan richting Waalwijk-Zonzeel. Vanuit zuid (Breda) worden drie rijstroken aangelegd richting noord (Utrecht). Ook wordt er een verbindingsboog aangelegd tussen Zonzeel en Utrecht. Dit betekent dat het verkeer vanuit Zonzeel straks zonder verkeerslichten naar Utrecht kan rijden.

Afsluiten aansluiting #34 Raamsdonksveer A59

 • Om plaats te maken voor de verbindingsboog  tussen Zonzeel (A59) en Utrecht (A27) moet aansluiting #34 bij de Watertoren worden opgeheven.
 • Om te zorgen dat we als gemeente bereikbaar blijven wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen Raamsdonksveer en aansluiting #33 Oosterhout A59.
 • De carpoolplaats komt te vervallen.

Hooipolder

 • Naast de verbindingsboog tussen Zonzeel en Utrecht worden de resterende verkeerslichten op het knooppunt vervangen.
 • Ook komt er ruimte vrij onder het knooppunt doordat het verkeer naar Utrecht in de toekomst via de verbindingsboog gaat rijden. Deze ruimte wordt benut door hier extra rijstroken te realiseren.
 • Er komen zogenaamde “conflictvrije rechtsaffers”. Verkeer vanuit Waalwijk kan daardoor straks rechts afslaan richting Utrecht zonder te hoeven wachten voor de verkeerslichten. Dit geldt ook voor het verkeer vanuit Utrecht naar Zonzeel.

Brug Keizersveer

 • De huidige Keizersveerbrug voldoet niet meer aan de nieuwe eisen. Dit betekent dat deze in zijn geheel vervangen wordt.
 • Om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de doorvaarhoogtes wordt het brugdek met ongeveer vijf meter verhoogd. De nieuwe brug komt aan de oostzijde van de huidige brug. Hierdoor kan gefaseerd worden gebouwd en blijft de bereikbaarheid gewaarborgd.
 • De huidige tractortunnel komt te vervallen. Bij het ontwerp van de nieuwe brug is rekening gehouden met ruimte voor landbouwverkeer.

Aansluiting #20 Geertruidenberg A27

 • Aan de westzijde van aansluiting #20 komt een nieuwe weg waardoor bedrijventerrein Dombosch II met de Maasdijk verbonden wordt.
 • Aan de oostzijde van de A27 wordt een nieuwe rotonde aangelegd op de huidige kruising Werfkampenseweg-Aanwassenweg.
 • De huidige carpoolplaats wordt verplaats naar de overzijde van Keizersveer (de straat).
 • Daarnaast gaan de fietsvoorzieningen op de schop. In de nieuwe situatie komt aan de westzijde van de A27 een nieuw fietspad. Naast de positieve effecten van dit alternatief is er ook nog een nadrukkelijk aandachtspunt. In de plannen is nu een nieuwe fietsoversteek voorzien over de Maasdijk. Dit vinden wij als gemeente een ongewenste situatie, daarom zijn we in overleg met diverse partners om tot een oplossing te komen. 

Planning

Meer informatie

We vinden het belangrijk om iedereen goed te informeren over het verbredingsproject A27 Houten - Hooipolder. De wegverbreding heeft veel impact op omwonenden, bedrijven en weggebruikers.

U kunt alle informatie raadplegen via de website van Rijkswaterstaat en de website A27HoutenHooipolder. Alle officiële stukken vindt u via de website A27Participatie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lars van der Kaa, projectleider voor de verbreding van de A27, via l.vanderkaa@geertruidenberg.nl of telefoonnummer 14 0162.  

Nieuwsbrief A27

Rijkswaterstaat brengt regelmatig een online nieuwsbrief uit over het project. U kunt zich hiervoor inschrijven. Maak een profiel aan en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen.