(Ver)bouwen

Als u wilt (ver)bouwen in de gemeente Geertruidenberg dan moet u rekening houden met een aantal wetten en regels.

Ten eerste onderzoekt u of u mag (ver)bouwen op de plek waar u dit wilt doen. Ook moet u uitzoeken met welke regels u te maken krijgt. Dit kunt u controleren aan de hand van het gemeentelijk bestemmingsplan. In principe zijn zowel de ontwerp- als vastgestelde bestemmingsplannen online beschikbaar op de website Ruimtelijke plannen Geertruidenberg. Meer informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl. Ook in de Welstandsnota van de gemeente Geertruidenberg kunt u zien welke kaders de gemeente hanteert. De Welstandsnota kunt u online raadplegen.

Vergunningcheck

Voor sommige plannen heeft u een vergunning nodig. In het Omgevingsloket online vindt u een vergunningcheck. Hiermee kunt u direct zien of u een vergunning nodig heeft voor uw activiteiten. Meer informatie over de aanvraagprocedure, proceduretijd en de kosten vindt u bij omgevingsvergunning.

Het kan ook zijn dat u geen vergunning nodig heeft. Dan nog moet u rekening houden met een aantal regels. Op (ver)bouwactiviteiten zijn de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht (Burgerlijk Wetboek boek 5) van toepassing.

Meer informatie?

Maak online een afspraak voor een oriënterend gesprek of vooroverleg of neem contact op met de Gemeentewinkel, tel. 14 0162.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek of vooroverleg