Toekomst Amercentrale

Luchtfoto Amercentrale

Verkenning toekomst Amercentrale

Sinds 1952 speelt de Amercentrale in Geertruidenberg een grote rol in de landelijke energievoorziening en is een vitaal knooppunt binnen Nederland. Op provinciaal en landelijk niveau spelen veel zaken die invloed kunnen hebben op de toekomst van de Amercentrale. Ook de energietransitie speelt een rol bij de toekomst van de centrale en de omliggende gebieden.

Hoe ziet de toekomst van de Amercentrale en het omliggende Amergebied eruit? Veel mensen bogen zich de afgelopen maanden over deze vraag. Vijf initiatiefnemers verkenden samen met inwoners, experts en politici, de ideeën en mogelijkheden. Op 30 oktober presenteerden de betrokken partijen de toekomstperspectieven voor de centrale en het omliggende gebied.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over die verkenning en de uitkomsten hiervan. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze is gratis en u kunt uw abonnement op ieder moment opzeggen.

Aanmelden nieuwsbrief

De initiatiefnemers

                            


Samen verkennen

De vijf initiatiefnemers hebben verschillende ideeën en belangen. Juist daarom is besloten om samen naar de toekomst te kijken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een onafhankelijk bureau hielp hierbij. Daarbij zijn ook de wensen en ideeën van omwonenden, ondernemers en experts, bijvoorbeeld op het gebied van energie, economie, recreatie en natuur in de verkenning meegenomen. Uit deze verkenning is een aantal denkrichtingen gekomen. Deze denkrichtingen/scenario's leest u in het eindrapport.

Download rapport toekomstperspectieven Amergebied

  • Toekomstperspectieven Amergebied

    Dinsdag 30 oktober hebben de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Innogy en RWE  de eerste stap van het project ‘Toekomstperspectieven Amergebied’ afgerond. Afgelopen periode verkenden zij samen met omwonenden, ondernemers en experts de mogelijkheden en perspectieven voor dit gebied.

  • Verkenning

    De vijf betrokken partijen hebben verschillende ideeën en belangen. Juist daarom is besloten om samen naar de toekomst te kijken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

  • De uitkomst: 3 scenario's

    De verkenning heeft grofweg drie scenario’s opgeleverd met allerlei min of meer haalbaar geachte ideeën. Dit zijn geen vastomlijnde scenario’s die precies zo uitgevoerd moeten of kunnen worden, maar ideeën over wat zou kunnen. Daar zitten plannen van de vijf initiatiefnemers bij, maar ook ideeën en suggesties van omwonenden, ondernemers en onafhankelijke experts. Er hoeft niet zozeer gekozen te worden tussen de drie scenario’s want sommige ideeën zijn ook uitwisselbaar. Een idee uit scenario 1 kan bijvoorbeeld ook ingepast worden in scenario 2. De verkenning laat eigenlijk meer denkrichtingen zien en helpt bestuurders zo om richting de toekomst besluiten te nemen.