Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim kunt u het schadeformulier downloaden onderaan deze pagina.

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor:

 • nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek.
 • onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding.
 • werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente  

Hoe werkt het?

U download het onderstaande schadeformulier en u vult informatie in over het voorval. U heeft onder andere nodig:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw geboortedatum
 • uw IBAN nummer
 • datum, tijdstip en adres schadelocatie
 • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
 • een beschrijving van wat er is beschadigd
 • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade en de schadelocatie
 • situatieschets van de schadelocatie
 • een factuur of nota's waaruit het schadebedrag blijkt
 • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen
 • eventueel een proces-verbaal van aangifte van de politie

De gemeente streeft er naar binnen 8 weken de schadeclaim af te handelen. Binnen deze termijn wordt onderzocht of de schade door de gemeente is veroorzaakt.