Komt u niet in aanmerking?

Mogelijk valt uw initiatief onder een van onderstaande budgetten/subsidies.

Wijkbudgetten

Het Right to challenge gaat over initiatieven in het sociaal domein. Het is daarmee nadrukkelijk anders dan de wijkbudgetten. Die gaan over leefbaarheid en de fysieke leefomgeving van een wijk of buurt. Heeft u een initiatief in het ruimtelijk domein of over leefbaarheid in uw wijk? Dan kunt u een aanvraag doen voor een wijkbudget.

Projectsubsidies

Heeft u een goed initiatief waarbij niet direct sprake is van het uitdagen van de gemeente, dan valt dit niet onder Right to challenge. U komt dan misschien wel in aanmerking voor een projectsubsidie.

Een projectsubsidie is bedoeld om vernieuwing te stimuleren en om de diversiteit in het huidige aanbod van welzijnsvoorzieningen te vergroten binnen onze gemeente. Op deze manier willen we nieuwe initiatieven stimuleren die passen binnen het gemeentelijk beleid en aansluiten bij de wensen van onze inwoners. 

De belangrijkste doelen hiervan zijn:

  • Het meedoen voor kwetsbare mensen en eigenaarschap/zelforganisatie van inwoners versterken.
  • Het versterken van sociale netwerken en algemene voorzieningen (bijv. door middel van ontmoeting of zelfhulpgroepen in het sociaal domein), zodat uiteindelijk minder een beroep gedaan hoeft te worden op de specialistische zorg.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente en vallen buiten het uitdagingsrecht. Dit heeft te maken met het feit dat maatwerkvoorzieningen worden toegekend na gesprekken met Wmo-consulenten en het sociaal wijkteam. Hierop is individueel maatwerk van toepassing en dit is alleen voor inwoners die het niet redden met alleen een algemene voorziening. Gezien de kwetsbaarheid van deze inwoners en de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de gemeente voor hun ondersteuning zijn deze maatwerkvoorzieningen uitgesloten.