Woningbouw Brahmsstraat Raamsdonksveer

Tussen de Brahmsstraat, Mozartlaan, Bartoklaan en Haydnstraat in Raamsdonksveer staan het voormalige bibliotheekgebouw en de voormalige peuterspeelzaal. Deze gebouwen gaan we slopen waardoor er ruimte ontstaat voor het  bouwen van zes vrijstaande woningen. De zes kavels zijn inmiddels verloot.  De omtrek van de kavels varieert van 380 tot 604 m2.

Waar liggen de kavels?

De kavels liggen in het zuiden van de kern Raamsdonksveer en zijn onderdeel van de componistenbuurt. In de directe omgeving ligt een basisschool. Het centrum van Raamsdonksveer, openluchtzwembad de Ganzewiel en het Koningspark liggen op loopafstand van de locatie.

Verkaveling Brahmstraat Raamsdonksveer

Duurzaamheid

Bij het toekennen van de kavels aan de toekomstige kopers heeft de gemeente het ambitieniveau van de kopers mee laten wegen. Om in aanmerking te komen voor een kavel moet de nieuwe woning minimaal energieneutraal worden. Door het merendeel van de kopers is aangegeven dat zij de ambitie hebben om de woningen zelfs energieopwekkend uit te voeren. Het ambitieniveau is ook vastgelegd in de koopovereenkomst. De gemeente en de toekomstige bewoners hopen zo een toekomstbestendige buurt te vormen die als voorbeeldfunctie voor de gehele gemeente kan gaan dienen.

Hoe ziet de planning er uit?

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen heeft aangetoond dat deze niet in het plangebied aanwezig zijn.
  • Judovereniging Nintai, die het voormalige bibliotheekgebouw als tijdelijk onderkomen gebruikte, is verhuisd naar haar nieuwe onderkomen. De voormalige bibliotheek staat nu leeg.
  • Kroeze Infra BV gaat in opdracht van de gemeente de bibliotheek slopen en de units van de peuterspeelzaal verwijderen. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in de periode november-december 2018 uitgevoerd.
  • Tot en met 15 november 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Wim Boonsstraat en Brahmsstraat’ ter inzage en is in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl.  
  • De kavels worden naar verwachting begin 2019 opgeleverd aan de kopers.