Woningbouw Brahmsstraat Raamsdonksveer

Tussen de Brahmsstraat, Mozartlaan, Bartoklaan en Haydnstraat in Raamsdonksveer staan het voormalige bibliotheekgebouw en de voormalige peuterspeelzaal. Deze gebouwen gaan we slopen, waardoor er ruimte ontstaat voor het  bouwen van zes vrijstaande woningen. De zes kavels zijn inmiddels verloot.  De omtrek van de kavels varieert van 380 tot 604 m2.

Waar liggen de kavels?

Locatie BrahmsstraatDe kavels liggen in het zuiden van de kern Raamsdonksveer en zijn onderdeel van de componistenbuurt. In de directe omgeving ligt een basisschool. Het centrum van Raamsdonksveer, openluchtzwembad de Ganzewiel en het Koningspark liggen op loopafstand van de locatie

Hoe kom ik aanmerking komen voor een kavel?

Alle kavels zijn inmiddels verloot. Daarnaast is er ook een reservelijst. Heeft u toch interesse? Neem dan contact op met het team Ruimtelijke ontwikkeling via 14 0162 of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl. U krijgt meer informatie over de mogelijkheden, de kosten en de voorwaarden,

Hoe ziet de planning er uit?

  • Om uit te sluiten dat er geen vleermuizen aanwezig zijn, voeren we een onderzoek uit. We verwachten dit onderzoek in juni 2018 af te ronden.
  • De judovereniging gebruikt het voormalige bibliotheekgebouw als tijdelijk onderkomen. Zij verwachten  in de zomerperiode van 2018 te verhuizen.
  • Rond september 2018 slopen we het bibliotheekgebouw. Daarna maken we de grond bouwrijp.
  • Na het bouwrijp maken, leveren we de kavels aan de kopers. Vanaf dat moment kunnen zij de woning (laten) bouwen. Hiervoor moeten wel de de omgevingsvergunning(en) zijn verleend.