Vrije kavels Brahmsstraat Raamsdonksveer

Bouwt u straks uw droomhuis in de Brahmsstraat

Tussen de Brahmsstraat, Mozartlaan, Bartoklaan en Haydnstraat in Raamsdonksveer staan het voormalige bibliotheekgebouw en de voormalige peuterspeelzaal. Deze gebouwen gaan we slopen, waardoor er ruimte ontstaat voor het  bouwen van zes vrijstaande woningen. We gaan deze zes kavels binnenkort uitgeven. Misschien kunt u hier wel uw droomhuis bouwen! Op ieder stuk grond mag één vrijstaande woning gebouwd worden.

Waar liggen de kavels?

De kavels liggen in het zuiden van de kern Raamsdonksveer, tussen de Brahmsstraat, Mozartlaan, Bartoklaan en Haydenstraat, onderdeel van de componistenbuurt. In de directe omgeving ligt een basisschool. Het centrum van Raamsdonksveer, openluchtzwembad de Ganzewiel en het Koningspark liggen op loopafstand van de locatie.

Positie locatie kavels aan de Brahmsstraat in Raamsdonksveer (bron: OpenStreetmap)

Wat voor soort kavels worden er uitgegeven?

Het gaat hier om zes vrije kavels. Een vrije kavel houdt in dat u de bouwkavel mag kopen van de gemeente en daar zelf een vrijstaande woning op kunt bouwen. De omtrek van de kavels varieert van 380 tot 604 m2.

Overzicht kavels

Duurzaamheid

Wij willen onze gemeente ook toekomstbestendig maken. Duurzaamheid en duurzaam bouwen staan daarom ook hoog in het vaandel. Nieuwbouwwoningen zijn in onze gemeente minimaal energieneutraal (EPC<=0).  Hiervoor kunt u bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of triple glas aanschaffen.

Naast de minimale eis van energie neutraal bouwen, wilt u misschien nog verder gaan op  het gebied van duurzaam bouwen. Wanneer er meerdere inschrijvingen zijn op een kavel, geven we voorrang aan de inschrijver die het meeste wil doen op het gebied van duurzaam bouwen. Hierbij kennen we drie verschillende ambitieniveaus:

1. Energieneutraal / EPC<=0 (stap 1)

Bij een energieneutrale woning is alle energie die je nodig hebt om water op te warmen, de woning te verwarmen of te koelen per saldo nul.

2. Nul op de meter (stap 2)

Bij een Nul op de Meter woning is alle energie die je nodig hebt om water op te warmen, de woning te verwarmen of te koelen en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (zoals een vaatwasser, computer, stofzuiger e.d.) op jaarbasis per saldo nul.*

3. Energieopwekkend (stap 3)

Bij een Energieopwekkende woning is alle energie die je nodig hebt om water op te warmen, de woning te verwarmen of te koelen en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (zoals een vaatwasser, computer, stofzuiger e.d.) op jaarbasis meer dan de verbruikte energie. U wordt als het ware energie leverancier. *

*Dit geldt onder standaard klimaatcondities voor Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.

Bij inschrijving geeft u aan wat u wilt doen op het gebied van duurzaam bouwen. Als u een kavel krijgt toegewezen, worden deze doelstellingen vastgelegd. Voor het aanvragen van een vergunning  moet u een ‘GPR Gebouw berekening’ afgeven. GPR Gebouw is een software tool voor de berekening van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. In vijf verschillende modules kunnen scores behaald worden van 1 tot en met 10. Uit de aangeleverde berekening. Hieruit moet blijken dat u de score van 10 in de module ‘energie’ haalt. Via deze berekening bekijken wij of u aan het aangegeven ambitieniveau voldoet. Wanneer u hieraan niet voldoet, brengen we voor elke stap die u lager uitvalt een boetebedrag van €2.500,- in rekening. Indien u niet voldoet aan de eis om een score van 10 ‘GPR Gebouw module energie’ te behalen, krijgt u een boete van €5.000,-.

Gasloos

De woningen krijgen geen aansluiting meer op het gasnetwerk. Als koper moet u hier rekening mee houden bij de aankoop van het perceel en het ontwerp van de woning.

Wat kosten de kavels?

Voor de prijsbepaling van de kavels heeft de gemeente een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren. Zie onderstaand overzicht van de kavelprijzen:

Kavelnr.

Oppervlakte (m2)

Prijs (incl. BTW)*

1

Ca. 604

€ 269.830 kosten koper

2

Ca. 380

€ 163.350 kosten koper

3

Ca. 462

€ 204.490 kosten koper

4

Ca. 459

€ 197.230 kosten koper

5

Ca. 454

€ 194.810 kosten koper

6

Ca. 450

€ 198.440 kosten koper

Hoe kan ik aanmerking komen voor een kavel?

Om in aanmerking te komen voor een kavel kunt u zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier. De inschrijftermijn start op 26 februari om 8.00 en eindigt op 26 maart om 17.00 uur. Bij het inschrijven bent u verplicht om het inschrijfgeld à € 250,- te voldoen. Dit inschrijfgeld moet uiterlijk 27 maart 2018 binnen zijn op rekeningnummer NL17 BNGH 0285 0026 35 t.n.v. Gemeente Geertruidenberg. De voorwaarden waaronder de kavels worden uitgeven, kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Schrijf u in voor een kavel met uw DigiDSchrijf u in voor een kavel (met DigiD)

Wat mag u op de kavels bouwen?

In het bestemmingsplan ‘Ontwikkellocaties Raamsdonksveer Zuid’ kunt u zien wat u op deze kavels mag bouwen. In dit plan staat:

 • Per kavel mag er één vrijstaande woningen gebouwd worden.
 • Deze woning mag een maximale goothoogte van 6 en een maximale bouwhoogte van 9 meter hebben. De woning moet met de voorgevel in de grens van het bouwvlak (zie bestemmingsplan) gebouwd worden richting de straatkant.
 • Het hoofdgebouw (de woning) moet op minimaal 3 meter afstand van de zijdelingse perceelgrens gebouwd worden.
 • Het hoofdgebouw mag maximaal 14 meter diep zijn.
 • Het bouwperceel mag tot maximaal 60% bebouwd worden.
 • Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mogen maximaal uit 1 bouwlaag bestaan.

Wilt u precies weten wat u wel en niet mag bouwen op het kavel, plan dan een afspraak in bij de Gemeentewinkel via 14 0162 of maak een afspraak via deze website.

Op dit moment bereiden we een Periodieke Planherziening voor.  Hierin herzien we verschillende locaties. Zo ook de uit te geven kavels. De bedoeling is om de bouwmogelijkheden iets te verruimen. Hierdoor kan de bestemming tuin aan de zijkant gewijzigd worden  naar een woonbestemming. De verwachting is dat de gemeenteraad eind 2018 hierover een besluit neemt.

Hoe ziet de planning er uit?

De volgende stappen zijn nog nodig om tot uitvoering van de woningen te komen.

 • Om uit te kunnen sluiten dat er geen vleermuizen aanwezig zijn, vindt er nog onderzoek plaats. De eerste fase van het onderzoek heeft al plaats gevonden in september van het afgelopen jaar. De tweede fase is in de periode mei-juni van 2018.
 • Het voormalige bibliotheekgebouw wordt nu nog gebruikt door o.a. de judovereniging als tijdelijk onderkomen. De verwachting is dat zij in de zomerperiode van 2018 verhuizen.
 • De sloop van het bibliotheekgebouw vindt waarschijnlijk plaats  rond september 2018. Na sloop wordt de grond bouwrijp gemaakt.
 • Na het bouwrijp maken, worden de kavels aan de kopers geleverd.
 • Vanaf dat moment kunt u de woning (laten) bouwen, indien de benodigde omgevingsvergunning(en) zijn verleend.
 • Het aanvragen van de omgevingsvergunning(en) kan via www.omgevingsloket.nl  en is een taak voor u als koper .