Verkiezingen

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant  en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. De leden worden gekozen voor een termijn van vier jaar.

U kunt stemmen tussen 07.30 en 21.00 uur op een locatie binnen de gemeente waar dat voor u het beste uit komt. Neem als u gaat stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap en waar u in de gemeente kunt stemmen.

Waar stemt u voor?

Waterschapsverkiezingen

U stemt bij de Waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur: dit is het parlement van het Waterschap. De Waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden onder meer dijken en sluizen, zuiveren het afvalwater, controleren de kwaliteit van ons zwemwater en doen aan natuurbeheer in en om het water. De Waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Provinciale Staten

Na de Provinciale Statenverkiezingen gaan verschillende politieke partijen een college vormen in jouw provincie. Welke dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag en dus ook van uw stem. Het nieuw gevormde college bepaalt de komende jaren het beleid op gebieden als infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur. Ook kijkt het college of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. Provinciale Staten van alle provincies stemmen ook voor de Eerste Kamer, die de regering controleert en nieuwe wetten aanneemt.

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Geertruidenberg zijn er 10 stembureaus.  U mag stemmen op het stembureau waar het voor u het beste uitkomt. De openingstijden zijn van 07.30 tot 21.00 uur. Hieronder vindt u alle locaties:

 1. Gemeentehuis - Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
 2. Mauritsstaete - Stadsweg 9/01 4931 HV Geertruidenberg
 3. R.K. Kerk Gertrudis - Venestraat 16, 4931 BP Geertruidenberg
 4. De Schattelijn - Vismarktstraat 4a, 4931 AZ Geertruidenberg
 5. Kinderboerderij de Kromme Akker - Burggravenlaan 3, 4931 XA Geertruidenberg
 6. Dongemond college - Collegeweg 1, 4942 VC Raamsdonksveer
 7. Zorgcentrum het Hoge Veer - Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer
 8. Bibliotheek - Keizersdijk 30, 4941 GE Raamsdonksveer
 9. Buurthuis de Schelf - Burg.Krijgsmangeerde 46, 4942 AV Raamsdonksveer
 10. Ontmoetingscentrum Raamsdonk - Kerkplein 5, 4944 XD Raamsdonk

Stemmen, hoe gaat dit in zijn werk?

Uiterlijk 6 maart 2019 krijgt iedereen die kiesgerechtigd is een stempas thuisgestuurd. U kunt twee stempassen ontvangen. Eén voor de Provinciale Staten verkiezingen en één voor de waterschapsverkiezingen.

Om te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezing moet u:
• 18 jaar of ouder zijn
• De Nederlandse nationaliteit hebben
• Op 4 februari 2019 (dag van kandidaatstelling) in de provincie wonen waarvoor de verkiezing is

Om te stemmen voor een Waterschap moet u:
• 18 jaar of ouder zijn
• Op 4 februari 2019 (dag van kandidaatstelling) in het waterschap wonen
• De Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben

Met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) gaat u naar een van de stembureaus in de gemeente Geertruidenberg. Uw identiteitsbewijs mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen. Als uw identiteitsbewijs en uw stempas zijn gecontroleerd overhandigt het stembureaulid u een stembiljet. Hiermee kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen. U stemt door het witte vakje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus. Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Blanco en ongeldige stemmen

U stemt blanco door geen enkel wit vakje rood te maken. Stembiljetten met teksten, tekeningen of waarop meerdere witte vakjes rood zijn gemaakt zijn ongeldig. Blanco stemmen en ongeldige stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling. Ze worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst.

Stempas beschadigd of kwijt?

Heeft u geen stempas(sen) ontvangen of is/zijn deze beschadigd of kwijt? Vraag dan (een) vervangende stempas(sen) aan. Stuur hiervoor het formulier 'Verzoek nieuwe stempas' met een foto of scan van uw legitimatiebewijs naar het postadres van de gemeente of naar info@geertruidenberg.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 maart binnen zijn. In het gemeentehuis kunt u de vervangende stempas(sen) nog aanvragen tot uiterlijk 19 maart 2019 om 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak en neem uw legitimatiebewijs mee.

Kunt u zelf niet stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit kan via een onderhandse volmacht en via een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Dit kunt u pas regelen wanneer u uw stempas heeft ontvangen. Een onderhandse volmacht kunt u alleen geven aan iemand die ook stemgerechtigd is in de gemeente Geertruidenberg. Vul samen met degene die voor u stemt de achterkant van uw stempas in. Tijdens het stemmen moet uw stempas worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, moet u een formulier aanvragen bij uw eigen gemeente. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen.

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 is dit dus uiterlijk 15 maart 2019. Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. 

Bij Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen moet degene die via een schriftelijk volmacht wordt gemachtigd in dezelfde provincie of hetzelfde Waterschap als u wonen. 

Let op: Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 19 maart tot 12.00 uur. Hiervoor moet u een afspraak maken.

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen via het formulier 'Verzoek kiezerspas'. De benodigde formulieren kunt u ook op afspraak afhalen bij de Gemeentewinkel. De formulieren moeten uiterlijk 15 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Stemmen in het buitenland

Mensen die niet in Nederland zijn op de verkiezingsdag, en toch hun stem uit willen brengen, kunnen dit doen als zij tijdig een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. Informatie daarover en het doen van een aanvraag om vanuit het buitenland te mogen stemmen vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Via deze link kunt u direct de aanvraag doen.

Waar staan de publicatieborden in onze gemeente?

 • Hoek Beethovenlaan-Wilhelminalaan, Raamsdonksveer
 • Hoek Maasdijk-Zalmweg, Raamsdonksveer
 • Kerkplein Raamsdonk
 • Hoek Centraleweg-Oude Stadsweg, Geertruidenberg
 • Hoek Walgang-Stationsweg, Geertruidenberg

Uw keuze bepalen

De kandidatenlijsten zijn officieel vastgesteld door de kiesraad. Hierin vindt u de deelnemende politieke partijen en de kandidaten.

Weet u niet precies op wie u moet stemmen? Vul dan eens de StemWijzer in. Hiermee kunt u aan de hand van dertig stellingen uw politieke voorkeur testen.

Te downloaden: