Verkiezingen

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn, mogen stemmen op degene die zij graag in de Tweede Kamer zien. U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 op een locatie binnen de gemeente waar dat voor u het beste uit komt. Neem als u gaat stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Tweede Kamerverkiezingen en waar u in de gemeente kunt stemmen.

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Geertruidenberg zijn er elf stembureaus.  U mag stemmen op het stembureau waar het voor u het beste uitkomt. De openingstijden zijn van 7.30 tot 21.00 uur.  Er zijn dit jaar drie nieuwe stemlocaties, namelijk het Dongemond College en de bibliotheek aan de Brahmsstraat in Raamsdonksveer en de kinderboerderij in Geertruidenberg. Daarnaast is er ook een aantal weggevallen. Hieronder vindt u alle locaties:

 1. Gemeentehuis - Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
 2. Mauritsstaete - Stadsweg 9/01 4931 HV Geertruidenberg
 3. De Riethorst - Venestraat 28, 4931 BP Geertruidenberg
 4. De Schattelijn - Vismarktstraat 4a, 4931 AZ Geertruidenberg
 5. Kinderboerderij de Kromme Akker - Burggravenlaan 3, 4931 XA Geertruidenberg
 6. Dongemond college - Collegeweg 1, 4942 VC Raamsdonksveer
 7. Locatie in/bij het Hoge Veer - Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer
 8. Bibliotheek - Brahmsstraat 3, 4941 AG Raamsdonksveer
 9. Basisschool de Schoof - Burg. Krijgsmangeerde 49, 4942 AV Raamsdonksveer
 10. Buurthuis de Schelf - Burg.Krijgsmangeerde 46, 4942 AV Raamsdonksveer
 11. Ontmoetingscentrum Raamsdonk - Kerkplein 5, 4944 XD Raamsdonk

Stemmen, hoe gaat dit in zijn werk?

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Op 15 maart kunt u stemmen op de vertegenwoordiger die u graag in de Tweede Kamer ziet. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming voor de komende jaren.  In de Tweede Kamer worden veel zaken beslist die u direct aangaan. Het is daarom belangrijk dat u gaat stemmen.

Hoe gaat u stemmen?

Alle kiesgerechtigde inwoners krijgen vóór 1 maart een stempas per post toegestuurd. U bent kiesgerechtigde inwoner wanneer u:

 • De Nederlandse nationaliteit heeft;
 • Achttien jaar of ouder bent op 15 maart 2017;
 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) gaat u naar een van de stembureaus in de gemeente Geertruidenberg. Uw identieitsbewijs mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen. Als uw identiteitsbewijs en uw stempas zijn gecontroleerd overhandigt het stembureaulid u een stembiljet. Hiermee kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen. U stemt door het witte vakje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus. Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Blanco en ongeldige stemmen

U stemt blanco door geen enkel wit vakje rood te maken. Stembiljetten met teksten, tekeningen of waarop meerdere witte vakjes rood zijn gemaakt zijn ongeldig. Blanco stemmen en ongeldige stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling. Ze worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst.

Stempas beschadigd of kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Stuur hiervoor een e-mail of brief met een foto of scan van uw legitimatiebewijs naar het postadres van de gemeente of naar info@geertruidenberg.nl. De aanvraag moet uiterlijk 10 maart binnen zijn. In het gemeentehuis kunt u de vervangende stempas nog aanvragen  tot uiterlijk 14 maart 2017 om 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak en neem uw legitimatiebewijs mee.

Kunt u zelf niet stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit kan via een onderhandse volmacht en via een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Dit kunt u pas regelen wanneer u uw stempas heeft ontvangen. Een onderhandse volmacht kunt u alleen geven aan iemand die ook stemgerechtigd is in de gemeente Geertruidenberg. Vul samen met degene die voor u stemt de achterkant van uw stempas in. Tijdens het stemmen moet uw stempas worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen. Ook kunt u deze gebruiken wanneer u geen legitimatiebewijs meer heeft. U kunt uw volmachtbewijs aanvragen middels het formulier 'Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen'. Het formulier moet uiterlijk 10 maart 2017 zijn ontvangen bij de gemeente. Deze volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

Let op: alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen per brief

U kunt uw stem ook uitbrengen per brief, bijvoorbeeld wanneer u voor langere tijd in het buitenland bent of wanneer u niemand wilt machtigen om voor u te stemmen. Hiervoor moest u voor 15 februari 2017 het formulier: 'Verzoek om per brief te stemmen' opsturen. 

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 14 maart tot 12.00 uur. Hiervoor moet u een afspraak maken. U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u op afspraak afhalen bij de Gemeentewinkel. De formulieren moeten uiterlijk 10 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Uw keuze bepalen

De kandidatenlijsten zijn officieel vastgesteld door de kiesraad. Hierin vindt u de deelnemende politieke partijen en de kandidaten. Onderaan deze pagina kunt u de kandidatenlijst downloaden.

Weet u niet precies op wie u moet stemmen? Vul dan eens de StemWijzer in. Hiermee kunt u aan de hand van dertig stellingen uw politieke voorkeur testen.