Slikpolder

De ligging van de Slikpolder

De Slikpolder is een prachtig gebied in de kern Geertruidenberg. Voor de een is het een bekend stukje natuur waar men graag wandelt, voor de ander is het dé plek om de ijzers onder te binden in de winter. Voor een aantal mensen is het zelfs nog een onontdekt stukje Geertruidenberg. Dit mooie gebied is onderwerp van gesprek bij een reeks aan ontwikkelingen.

Informatieavond

Sprekers betrokken organisaties tijdens de informatieavondOp woensdag 18 januari 2017 organiseerden we een informatieavond in De Schattelijn. Tijdens deze avond zijn diverse partijen aan het woord geweest om hun visie op het gebied te geven. Onderaan deze pagina kunt u het verslag van deze informatieavond lezen. Daarnaast kunt u de presentaties van de verschillende partijen bekijken.

Raadsbesluit

We gebruikten alle input die we tijdens de informatieavond ophaalden voor een locatieconcept met twee ontwikkelvarianten voor ‘Natuurpark Slikpolder’. Dit is op 6 april 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het locatieconcept gebruiken we voor het opstellen van een concrete inrichtingsschets. Een belangrijk uitgangspunt is dat we het gebied uitsluitend inzetten voor natuurontwikkeling in combinatie met stille, extensieve recreatieve functies. Onderaan deze pagina kunt u het vastgestelde locatieconcept downloaden.

De input die we kregen tijdens de informatieavond gebruikten we ook in het advies aan waterschap Brabantse Delta over versterking van de dijken rond de Slikpolder. We adviseerden het waterschap om te kiezen voor versterking van de bestaande dijk met het alternatief dat zo min mogelijk extra ruimtebeslag inneemt ten opzichte van de bestaande situatie

Besluit waterschap

Op 16 mei 2017 koos het dagelijks bestuur van het waterschap een voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Het besluit wijkt op het onderdeel Slikpolder af van de adviezen van de gemeente, de provincie en de klankbordgroep. Het waterschap heeft gekozen voor dijkverlegging in combinatie met versterking van de bestaande dijk ten zuiden van de Amercentrale. Op de projectpagina van de website van het waterschap vindt u meer informatie en documenten op basis waarvan het dagelijks bestuur het besluit heeft genomen.

Vervolg

In 2018 gaan we graag opnieuw met u in gesprek om verder invulling te geven aan de inrichting van de Slikpolder. Zodra een meer gedetailleerde planning bekend is, maken we dit bekend via deze website, de Langstraat en social media.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ellen Mulders via e.mulders@geertruidenberg.nl  of via het algemene telefoonnummer 140162. 

De ligging van de Slikpolder in groter verband

De ligging van de Slikpolder in groter verband