Scheepswerflaan

Bewoners en ondernemers aan de Keizersdijk ondervinden regelmatig overlast bij hevige regenval.  De wateroverlast ontstaat in de achtertuinen die grenzen aan de Scheepswerflaan. Om de wateroverlast in de toekomst te voorkomen nemen we een aantal maatregelen.

We leggen een extra riool aan in de Scheepswerflaan

Hierdoor kunnen we regenwater van zowel de rijbaan, parkeervakken als de achtertuinen die grenzen aan de Scheepswerflaan (waar mogelijk) afvoeren.

We gaan het regenwater naar het midden van de rijbaan afvoeren

Op dit moment stroomt het water via de kolken aan de zijkant van de rijbaan het riool in. Dit zorgt bij hevige regenval voor problemen. Daarom maken we in het midden van de rijbaan een goot met straatkolken. Het water stroomt daardoor niet meer via de zijkant het riool in.

In gesprek met bewoners

Ook omwonenden kunnen helpen bij het lozen van regenwater. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van regenwater. Hiervoor gaan we met omwonenden in gesprek. Zij zijn hierover geïnformeerd tijdens een bewonersavond.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via info@geertruidenberg.nl of bellen op 14 0162.

Tekening gebied Scheepswerflaan