Reconstructie Stadsweg en Ravelijn

Wij zijn gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor het vervangen van de riolering bij de Stadsweg en het Ravelijn. De bestaande riolering wordt vervangen en we leggen een apart riool aan voor de afvoer van regenwater. Daarmee willen we de wateroverlast door het toenemen van zware regenbuien in de toekomst voorkomen. De planning is om in juli/augustus 2019 te starten met de uitvoering. Die betreft een gedeelte van de Stadsweg en een gedeelte van het Ravelijn (fase 1). In de komende jaren wordt ook de bestaande riolering waar nodig vervangen in de overige woonbuurten van het Ravelijn en een apart riool voor het hemelwater gerealiseerd.

Stand van zaken

In maart 2018 vond een eerste overleg plaats met de bewoners die zich hadden aangemeld voor de werkgroep. De werkgroep is aan de slag gegaan met het opstellen van een voorstel voor de nieuwe inrichting. Een tweede overleg vond plaats in juli om het voorstel te bespreken en te komen tot een concept definitief ontwerp. Dat heeft meer tijd in beslag genomen dan in eerste instantie was ingeschat. Het concept definitief ontwerp voor de inrichting van Stadsweg, Ravelijn en het binnengebied van de Burgemeester Bianchiweg is op 13 november 2018 aan de bewoners gepresenteerd.

Schonkplein

Omdat in 2017 nog budget overbleef voor de aanpak van riolering besloten we ook de afkoppelmaatregelen van het Schonkplein mee te nemen in dit project. We hebben hiervoor diverse vooronderzoeken uitgevoerd (inmeting schonkplein, grondonderzoek etc.) die noodzakelijk zijn om een goed afkoppelontwerp uit te werken. Deze werkzaamheden waren in het oorspronkelijke plan niet voorzien en hebben geleid tot de uitloop van de oorspronkelijke planning.

Nieuwe planning

Voor het project is een actuele planning opgesteld:

  • Begin 2e kwartaal 2019 aanvang openbare aanbestedingsprocedure.
  • Begin 3e kwartaal 2019 geplande start uitvoering.