Programma Donge-oevers

project donge-oevers

Om de recreatieve aantrekkingskracht van Geertruidenberg te vergroten ontwikkelen wij de komende jaren verschillende locaties aan en rond de Donge. Zo wordt onze gemeente nog mooier en aantrekkelijker voor inwoners en recreanten. De ontwikkeling van de locaties Rivierkade in Geertruidenberg en Oude Haven in Raamsdonksveer zijn al uitgewerkt in een gebiedsconcept waarmee u een beeld krijgt van de gewenste ontwikkelrichting. Deze kunt u downloaden op deze pagina. De ontwikkelingen aan en rond de Donge komen voort uit het Programma Donge-oevers 2016-2017.

Ontwikkeling Donge-oevers

Er zijn al verschillende stappen gezet, zoals:

  • Een nieuwe kanosteiger bij de Jacques Stalkade;
  • De aanleg van een nieuwe buitenruimte en nieuwe aanlegsteigers bij Fort Lunet;
  • De  verplaatsing van de elektrische sloepen van Bootje Gezond naar deze plek;
  • De komst van een pendelbootje naar de passantenhaven;
  • Na de zomer van 2017 komen er nieuwe steigers aan de Timmersteekade voor vijf historische schepen. Hiervoor hebben we  een oproep gedaan in de media (aanmeldingstermijn is verlopen). 

Deze initiatieven zorgen ervoor dat het voor inwoners, toeristen en recreanten aantrekkelijker wordt om de historie van de stad te zien en te beleven.  En om vanuit Geertruidenberg de Biesbosch te ontdekken.  Hierdoor kunnen we steeds beter laten zien dat Geertruidenberg ‘Vestingstad aan de Biesbosch’ is.

(Her)ontwikkeling vier locaties

Naast kleinschalige initiatieven  gaan we ook vier locaties (her)ontwikkelen:

  • Rivierkade
  • De oude haven van Raamsdonksveer
  • de gemeentelijke Jachthaven
  • het gebied Achter de Hoeven
  • Slikpolder

Het doel is deze locaties zodanig  te ontwikkelen dat ze elkaar versterken. Daarnaast zorgen we ervoor dat elk type recreant op de juiste plek zijn hart kan ophalen. Voor elke locatie maken we een apart plan.

Locatieconcepten

In een locatieconcept maken we duidelijk wat er ruimtelijk, cultuurhistorisch, sociaalmaatschappelijk en economisch gezien het beste past op een bepaalde plek. Zo richt het locatieconcept van de Rivierkade zich op het ‘aankomen/ vertrekken, ontmoeten en verblijven’. Terwijl het locatieconcept van de Slikpolder zich richt op de doelgroep die even weg wil, dichtbij huis in de natuur. De wensen van ondernemers, inwoners, recreanten, toeristen en andere belangstellenden bepalen in belangrijke mate hoe het wordt. Het eerste concept voor de Rivierkade is inmiddels klaar.

Locatieconcept ‘Rivierkade - Pleisterplaats tussen Biesbosch en vesting’

Voor de herontwikkeling van de Rivierkade zijn er verschillende gesprekken gevoerd en enquêtes gehouden met belanghebbenden. Op basis  hiervan hebben we tijdens een werkbijeenkomst met 50 deelnemers deze wensen besproken en verder ingevuld. De resultaten zijn uitgewerkt in een locatieconcept en gepresenteerd aan de deelnemers van de werkbijeenkomst. Het concept is verder uitgewerkt in een zogeheten bidbook: De Rivierkade, pleisterplaats tussen Biesbosch en vesting (PDF, 10,3 MB)

Vervolg

In juni 2017 stelde de gemeenteraad zowel het locatieconcept als de vervolgaanpak vast. Op dit moment onderneemt de gemeente de volgende stappen zodat we het locatieconcept voor de Rivierkade ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

Locatieconcept ‘De oude haven van Raamsdonksveer'

Het concept-bidbook ‘De oude haven van Raamsdonksveer' (PDF, 13,1 MB) is een toekomstvisie op het gebied van de Donge tot en met het Heereplein. Het is geschreven voor zowel ambitieuze ondernemers en investeerders op zoek naar ontwikkelruimte, als voor (nieuwe) bewoners die woon- en werkruimte zoeken aan en rond het water. Op woensdag 23 augustus werd er een informatieavond gehouden over deze conceptvisie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Dijk, programmamanager Dongeoevers via e-mail: b.vandijk@geertruidenberg.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0162.