Ontmoetingscentrum Raamsdonk

Ontmoetingscentrum Raamsdonk

In het Leogebouw (voorheen eigendom van de gemeente) en aan de Wim Boonsstraat worden onder andere sociale huurappartementen gebouwd. Dat betekent dat we voor de verenigingen, die jaren gebruik hebben gemaakt van het Leogebouw, op zoek zijn naar geschikte huisvesting. De gemeente vindt een hecht verenigingsleven heel belangrijk en wil dit behouden in het Ontmoetingscentrum, het ‘culturele hart’ van Raamsdonk. Ons uitgangspunt hierbij is dat er voor alle verenigingen een goed onderkomen is en blijft in Raamsdonk.

Huisvesting voor verenigingen

Het Ontmoetingscentrum is in handen van stichting OMC. Begin dit jaar gaf het bestuur van stichting OMC aan de gemeenteraad een toelichting over de stand van zaken en over de sombere toekomst van dit sociaal culturele centrum. Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen, moet het bestuur naar verwachting volgend jaar de deuren van dit centrum sluiten. In juni dit jaar kreeg het college van de gemeenteraad de opdracht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of het mogelijk is om alle verenigingen te huisvesten in het Ontmoetingscentrum. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in december hierover een besluit. 

Informatieavond

Op woensdag 29 november organiseerden de gemeente en het bestuur van stichting OMC een informatieavond in het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk. Tijdens deze avond hebben we geïnteresseerden bijgepraat over de ontwikkelingen en het haalbaarheidsonderzoek. De presentatie en het onderzoeksrapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.