Jachthaven Hermenzeil

Jachthaven Hermenzeil

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk. Op maandag 27 november 2017 werd de gemeente Geertruidenberg eigenaar van de jachthaven.

Onder aan de pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.
 

De gemeente Geertruidenberg koopt jachthaven Hermenzeil

De gemeente Geertruidenberg maakt van jachthaven Hermenzeil weer een veilige plek. Om dit te bereiken heeft de gemeente de failliete jachthaven gekocht om de boel eerst op orde te brengen. Hiermee wordt de ongewenste situatie en ontwikkeling gestopt en het beheer genormaliseerd waardoor op termijn een goede toeristisch-recreatieve ontwikkeling mogelijk wordt. Met deze bijzondere aankoop is het mogelijk om direct preventief in te grijpen en wordt erger voorkomen. Hieraan ligt een unieke samenwerking als één overheid van provincie en gemeente ten grondslag om criminele ontwikkelingen in de kiem te smoren. De toekomstige eigenaar zal dan ook streng worden getoetst in het kader van de wet Bibob. Komende periode wordt gebruikt om het verkoopproces vorm te geven.

De curator van het faillissement van Hermenzeil kon, met goedkeuring van de rechter-commissaris, instemmen met een executoriale verkoop voor € 1,75 miljoen. Daarvan neemt de gemeente € 750.000 voor haar rekening. Die verkoop werd mogelijk, omdat de provincie de hypothecaire vordering overnam. Uiteindelijk delen de gemeente en de provincie de inkomsten of verliezen uit de toekomstige verkoop.

Voorkomen ongewenste ontwikkelingen

Gedeputeerde Van Merriënboer: “De verkoop aan de gemeente heeft voordelen, omdat zij in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening, als overheid beschikt over bevoegdheden.”

Burgemeester Van Hees: “Het doel van de samenwerking tussen provincie en gemeente is het voorkomen van maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen. We willen van Hermenzeil weer een veilige plek maken. De mensen die hier verblijven moeten binnen een vastgestelde termijn een ander onderkomen zoeken. Ze zijn daarvan op de hoogte of worden erover geïnformeerd. Daarna gaan wij op zoek naar een integere koper die zorgt voor een bedrijfsvoering die past binnen de economische en toeristische visie voor het gebied. Er is de nodige belangstelling uit de markt en daar zijn zeker integere partijen bij. De verkoopvoorwaarden worden aangescherpt en een bibob-toets maakt daarvan Persgesprek 27 november over de aankoop van jachthaven Hermenzeilonderdeel uit.”

Voor het toezicht is een externe beheerder aangesteld. De beheerder neemt maatregelen om de toegang tot de jachthaven te reguleren en bewaakt de haven. De bewoners van de chalets en de bootbezitters moeten zich legitimeren en worden geregistreerd.

Unieke samenwerking

Sinds 2014 waren er sterke aanwijzingen van criminele activiteiten op Hermenzeil. Omdat het saneren van een uit de hand gelopen situatie ingewikkeld en kostbaar is, is besloten om als één overheid op te treden. Hiervoor hebben de provincie, gemeente, politie, justitie en belastingdienst nauw samengewerkt aan de aanpak van Hermenzeil.

Handige links

Filmpje van Omroep Brabant met toelichting op de aankoop van Hermenzeil door de gemeente.

Veelgestelde vragen

Mogelijk heb ik belangstelling voor de aankoop van de jachthaven. Waar kan ik dit kenbaar maken?

De eerste periode ligt onze prioriteit bij het normaliseren van de situatie op Hermenzeil. De bewoners moeten verhuizen en er is beheer aanwezig. Zo zorgen we ervoor dat het weer een veilige plek wordt. 

Het verkoopproces start later. Een datum is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit proces start, communiceren wij hierover, onder andere via deze website. U dient zelf de berichtgeving hierover te volgen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om u als potentiële koper aan te melden.