Hooipolderplus-plan

A59 in Raamsdonksveer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt op dit moment aan het aanpakken van de files op de A27 door verbreding van deze weg en verbetering van het knooppunt Hooipolder. Dit gaat in ieder geval leiden tot het afsluiten van de bestaande op- en afrit 34 bij Raamsdonksveer op de A59. Deze bevinden zich direct ten westen van Hooipolder bij de Watertoren. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u hier meer informatie over. Het afsluiten van deze op- en afritten leidt tot extra verkeer op de binnendoorroute tussen Waspik en Raamsdonksveer. 

Oplossingen

De toename van dit verkeer vinden wij, de gemeente Geertruidenberg en Waalwijk, ongewenst. Daarom zijn we gezamenlijk op zoek naar alternatieven voor het verkeer tussen de aansluiting Waspik en Raamsdonksveer. Alternatieven die aansluiten bij de wensen van de bewoners en ondernemers in het gebied én die passen binnen het budget dat de provincie Noord-Brabant hiervoor beschikbaar stelde.

Informatiebijeenkomst 5 juli

Op woensdagavond 5 juli organiseerden wij samen met de gemeente Waalwijk een informatiebijeenkomst over het Hooipolderplus-plan. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig.

Tijdens deze avond lichtten we de effecten voor de binnendoorroute tussen Waspik en Raamsdonksveer toe. Ook gingen we in gesprek over wensen, ideeën en mogelijke oplossingen.

Het was een productieve avond. Alle ingebrachte opties worden na de zomer besproken met de focusgroep om te komen tot een totaaloverzicht en wenselijke varianten die aansluiten bij de uitgangspunten. In de focusgroep zijn de verschillende belangen binnen het gebied vertegenwoordigd tussen Waspik (o.a. Scharlo, Lint en buitengebied), Raamsdonk (o.a. Lint, Kerklaan en buitengebied) en Raamsdonksveer (gebied Julianalaan/Beethovenlaan) en ZLTO vertegenwoordigd.

Daarna volgt een tweede informatieavond voor belangstellenden. Hierin worden de uitkomsten van de eerste bijeenkomst, het overleg met de focusgroep en het vervolg gepresenteerd. De precieze planning van de bijeenkomsten volgt nog. Deze is afhankelijk van de resultaten van de bespreking met de focusgroep.

Ruim 100 belangstellenden in de zaalGoede discussies aan de tafels over de verschillende variantenInwoners komen met creatieve ideeën voor het Hooipolderplusplan

Bijeenkomst gemist?

U vindt de presentatie en het overzicht van de varianten onder aan deze pagina.

Meer informatie