Herontwikkeling Prisma-locaties Raamsdonksveer

Stichting Prisma heeft plannen voor herontwikkeling van hun locaties aan de Sint Theresiastraat, Beethovenlaan en Varenstraat. 

Stichting Prisma is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met beperkingen in alle leeftijden. Prisma heeft in Raamsdonksveer enkele locaties in eigendom. Aan de Sint Theresiastraat, de Beethovenlaan en de Varenstraat. De stichting heeft hun huisvestingsbeleid tegen het licht gehouden en gaat een aantal zaken aanpassen. Zo is gekozen voor het afstoten van de locaties Beethovenlaan en Varenstraat. De locatie aan de Sint Theresiastraat wordt herontwikkeld.

Startnotitie

De gemeente stelde een startnotitie op om Prisma een richting mee te geven voor de plannen. De gemeenteraad stelde deze startnotitie is op 25 april 2019 vast. Onder aan deze pagina is de gehele startnotitie te downloaden.

Plannen Sint Theresiastraat

Alle bebouwing in de Sint Theresiastraat wordt gesloopt. Hier gaat Prisma zich richten op kinderen met een beperking. Ook komen er een nieuw Kindcentrum en 32 wooneenheden voor (meervoudig) beperkte kinderen en jongvolwassenen.

Voor deze ontwikkeling heeft Prisma niet meer het gehele terrein aan de Sint Theresiastraat nodig. De nieuwbouw van Prisma komt aan de kant van de Brejaartstraat. Zo komt 10.000 m2 vrij.

Plattegrond herontwikkeling Theresiastraat Raamsdonksveer

De gemeente gaat samen met Prisma op zoek naar een projectontwikkelaar om het vrijkomende deel te ontwikkelen. Dit staat in de startnotitie. De ontwikkeling is vooral gericht op senioren. Zowel in de vorm van zelfstandig wonen als verzorgd wonen. Ook andere doelgroepen, zoals starters, kunnen een plek in het gebied krijgen. Evenals een ontmoetingspunt voor de nieuwe bewoners en mogelijk ook maatschappelijke en zorg verlenende diensten .

Het aantal woningen en de vorm moet nog blijken uit de stedenbouwkundige verkenning die de ontwikkelaar gaat opstellen. De bouwvolumes moeten in ieder geval aansluiten bij de omgeving en de omliggende bebouwing. De ontwikkelaar kijkt bijvoorbeeld of aangrenzende functies en bebouwing zoals de apotheek, de kerk en de woningen van Thuisvester bij de ontwikkeling betrokken kunnen worden. Bewoners/gebruikers en eigenaren van de panden worden hierbij betrokken.

Plannen Beethovenlaan

Orthopedagogisch dagcentrum ’t Overstapje aan de Beethovenlaan is erg verouderd. Het centrum voldoet niet meer aan de eisen die de zorg nu vraagt. Het multifunctioneel centrum aan de Sint Theresiastraat is tijdelijk uitgebreid met units. Maar na de zomer worden de activiteiten van de Beethovenlaan verplaatst naar de Sint Theresiastraat. Hiermee sluit Prisma definitief de deuren van ’t Overstapje aan de Beethovenlaan.

In de startnotitie staat dat een kleine woningbouwontwikkeling op de Beethovenlaan wenselijk is. Het meest voor de hand liggend is om dit in eenzelfde structuur als nu te doen: vrijstaande woningen in een hofje. Gedacht wordt aan 4 tot 8 woningen.

Plannen Varenstraat

Op termijn zal Prisma ook hun locatie aan de Varenstraat sluiten. Ook deze ontwikkeling staat in de startnotitie.  Hier kan een diversiteit aan woningen gebouwd worden. Het is belangrijk dat diverse doelgroepen er een plek kunnen vinden. Beschermd wonen is bijvoorbeeld een belangrijke doelgroep. De locatie aan de Varenstraat lijkt hier voor geschikt. Ook andere doelgroepen zoals starters, spoedzoekers en 1- of 2 persoonshuishoudens kunnen er een plek krijgen.

Vervolg

Concrete informatie over de plannen volgt. Prisma, gemeente en de ontwikkelaar communiceren hierover actief naar belanghebbenden en geïnteresseerden. Dit geldt ook voor informatie over de noodzakelijke procedures en mogelijkheden om op de plannen te reageren.

Te downloaden: