Herinrichting Markt Geertruidenberg

Dit item is verlopen op 31-10-2017.
Herontwikkeling Markt Geertruidenberg

In het voorjaar van 2017 startten we met de herinrichtingswerkzaamheden aan de Markt in Geertruidenberg. De historische Markt is het middelpunt van de vestingstad. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het is nu een prachtige plek voor wandelaars, fietsers, bezoekers én de eigen inwoners. Op zondag 10 september tijdens Rondje Den Berg is de Markt feestelijk geopend. 

Nieuwe verkeersregels

Opening Markt op zondag 10 septemberIn de nieuwe situatie gelden nieuwe verkeersregels. De nieuwe regels zijn er om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op- en rond de opgeknapte Markt te verbeteren. Het is logisch dat iedereen even moet wennen aan deze nieuwe regels. Daarom zetten we ze hieronder nog even op een rij:

Parkeerverbod

Het is niet meer toegestaan om op het middenterrein, de driehoek, en voor Elfhuizen te parkeren. In de parkeervakken onder de bomen aan de noord- en zuidzijde van de Markt mag wel geparkeerd worden. Ook rondom de Markt zijn er op korte loopafstand voldoende gratis parkeerplaatsen. Binnenkort komen er bewegwijzeringsborden die de route naar deze parkeerplaatsen verduidelijken.

Kortparkeren

Om bezoekers van de lokale detailhandel te faciliteren zijn er op de Markt nu 10 kortparkeerplaatsen (blauwe zone). 5 Plekken aan de noordzijde en 5 aan de zuidzijde. De plekken zijn aangegeven met bebording en gemarkeerd met blauwe steentjes. Op deze parkeerplekken mag met een parkeerschijf een half uur worden geparkeerd (ma t/m za tussen 9:00u en 16:00u). Wanneer de blauwe zone niet geldt mogen deze parkeerplekken als reguliere parkeerplaats worden gebruikt.

Fietsen op het middenterrein

Belangrijk onderdeel van de herinrichting is de verbreding van de trottoirs langs de gevels van de Markt. Hiermee is het afzonderlijk fietspad komen te vervallen. Fietsen op de stoep is uiteraard niet toegestaan. Fietsers kunnen nu gebruik maken van het gehele middenterrein en de speciaal daarvoor aangelegde vlakkere stroken die vanaf Vismarktstraat, Brandestraat en Venestraat automatisch opgereden worden bij opgaan van de Markt.

Shared space-gebied

Op een deel van de Markt geldt het ‘shared space’-principe. Dit houdt in dat alle verkeersdeelnemers gebruik maken van hetzelfde gebied. Auto’s, (brom)fietsers én voetgangers. Belangrijk hierbij is dat alle gebruikers rekening houden met elkaar. Het shared space-principe zorgt ervoor dat alle gebruikers alerter zijn en op een natuurlijke wijze rekening houden met elkaar. Dit leidt tot veiliger en socialer (verkeers)gedrag.

Centraal op de Markt ligt nog wel een rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer. Aan beide kanten van deze rijbaan liggen de eerder genoemde stroken voor (brom)fietsers. 

Overzicht gratis parkeerplaatsen rondom Markt:

Parkeermogelijkheden rondom de Markt Geertruidenberg

Brandestraat is fietsstraat

De Markt werd voorheen gebruikt als doorgaande route door Geertruidenberg. De Brandestraat is nu afgesloten voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer en aangewezen als fietsstraat. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in zowel de Brandestraat als op de Markt. Bewoners en ondernemers in de Brandesraat mogen wel voor de deur laden en lossen. De auto is dan ‘te gast’. Parkeren is hier dus niet toegestaan.