CPO-project de Peuzelaer

In het zuidwesten van Geertruidenberg staat aan het Schuttersveld voormalige basisschool de Peuzelaer. Op dit terrein wil de gemeente in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 16 woningen laten ontwikkelen.

Plattegrond locatieDe locatie

De locatie wordt aan de zuid- en oostkant begrensd door het Schuttersveld. Aan de noordkant vormen de aanwezige parkeerplaatsen de grens. Aan de westzijde liggen de tennisvelden van tennisvereniging De Schans. Het pad tussen het voormalige schoolterrein en de tennisvelden vormt de grens aan de westzijde.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) - Wat is dat precies?

Bij CPO ontwikkelt een groep inwoners samen hun woningen of wijk. Zo'n collectief gaat zelf aan de slag met het maken van een plan voor de locatie. De groep maakt zelf een verkaveling (verdeling van het grondgebied) en ontwerpt de woningen. Het CPO-collectief wordt geholpen door specialisten zoals een architect, een stedenbouwkundige of een constructeur. CPO-collectieven konden zich tot eind februari 2018 aanmelden.

Deskundige begeleiding voorwaarde

Vaak zitten in een collectief mensen met voor het project belangrijke kwaliteiten. Hierdoor kunnen zij de taken onderling goed verdelen. Zonder externe begeleiding blijkt het bijna niet mogelijk om een CPO-project tot een succes te maken. Struikelblokken zijn bijvoorbeeld de coördinatie van het proces en het komen tot goede en tijdige besluiten. Dit is de reden dat deskundige begeleiding een voorwaarde is. Verschillende bureaus zijn hierin gespecialiseerd. 

Planning en procedures

  1. De eerste stap is het slopen van het schoolgebouw en het bouwrijp maken van het terrein. Dit kan pas wanneer alle (tijdelijke) gebruikers het gebouw hebben verlaten en alle onderzoeken zijn afgerond. We verwachten dat we het gebouw in het najaar van 2018 kunnen slopen.
  2. We moeten het bestemmingsplan voor de locatie Peuzelaer nog aanpassen. De voorbereidende werkzaamheden voor een bestemmingsplanprocedure zijn al gestart. Het bestemmingsplan is flexibel van opzet. Op deze manier werkt het zo min mogelijk beperkend voor het CPO-initiatief. We proberen het nieuwe bestemmingsplan eind 2018/begin 2019 door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Het gekozen initiatief

CPO-collectieven konden zich tot februari 2018 melden bij de gemeente. In totaal zijn er twee initiatieven aangemeld. Het college heeft gekozen voor het initiatief van de vereniging CPO Peuzelaer. Deze vereniging heeft een plan om 16 woningen te bouwen. Het gaat hier om vrijstaande woningen, patio’s en twee-onder-een-kap woningen. Het grootste deel van de bomenrijen, die om het schoolterrein staan, zijn in het plan opgenomen.

In het plan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de bewoners, de bezoekers van de tennisvelden en het zwembad. We gaan de Mauritsweg verlengen tot in het plangebied. Dit vormt straks de grens tussen de woningen en het speelveldje. CPO Peuzelaar gaat de plannen nu verder uitwerken.

Eerste conceptplan verkaveling (plan is nog niet definitief)

Links: Eerste conceptplan verkaveling (plan is nog niet definitief).