Verkeersveiligheid

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Geertruidenberg is wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor de veiligheid van de weggebruikers. Educatie is een speerpunt binnen het concept Duurzaam Veilig. We werken voortdurend aan het voorkomen van verkeersonveilige situaties. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om de verkeersveiligheid te realiseren is het ook heel belangrijk dat weggebruikers goed inzicht hebben in de verkeersregels en dat zij zich hiernaar gedragen.

We hebben daarom een programma opgesteld waarbij we verschillende groepen weggebruikers leren hoe zij zich in het verkeer zouden moeten gedragen:

  • 0-4 jaar: JONGleren in het verkeer
  • 4-12 jaar: Brabants Verkeersveiligheids Label, schoolverkeersexamen en de straatspeeldag 
  • 12-16 jaar: BAVO voorbereiding op middelbare school
  • 25-60+: BROEM - Breed oveRleg Ouderen En Mobiliteit en de Scootmobiel