Verhuizen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u binnen de gemeente Geertruidenberg gaat verhuizen moet u dit aan ons doorgeven. Dit moet ook wanneer u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Geertruidenberg verhuist. U doet dit vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing. Wanneer u bij iemand gaat inwonen, heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gaat u in een huurwoning wonen? Stuur dan een kopie van het huurcontract mee.

Als u vertrekt uit de gemeente Geertruidenberg hoeft u dit niet bij ons door te geven. U geeft namelijk bij uw nieuwe gemeente al aan dat u daar komt wonen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven.

Digitaal doorgeven

Om uw verhuizing online door te geven heeft u een DigiD nodig. Wij verwerken uw digitale aangifte op de verhuisdatum die u opgeeft.

Verhuizing doorgeven (DigiD)

 • Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming van de bewoner nodig. Wij raden u aan deze eerst in te vullen, voor u aan de verhuisaangifte begint.
 • Gaat u een woning huren? Voeg dan bij uw digitale verhuizing ook het huurcontract toe.

Persoonlijk doorgeven

Om uw verhuizing persoonlijk door te geven, kunt u tijdens openingsuren een afspraak maken. Bel hiervoor naar 14 0162 of maak digitaal een afspraak. U neemt dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • als u huurder van Thuisvester bent, neem dan een kopie van het huurcontract mee.

Maak een afspraak om een verhuizing door te geven

Schriftelijk doorgeven

Om uw verhuizing schriftelijk door te geven, stuurt u het volgende naar Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer:

 • het verhuisformulier (zie documenten)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Geheimhouding

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt uw gemeente vragen om deze gegevens niet aan bepaalde organisaties door te geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Geheimhouding niet altijd mogelijk

Soms heeft een overheidsorganisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of betaling van uw pensioen. In deze situaties moeten wij wel uw gegevens doorgeven.  Het aanvraagformulier kunt u vinden bij documenten.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u opgegeven datum van verhuizing en geeft deze door aan andere overheidsinstanties.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Wie mag aangifte doen?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders en meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven als u samen van het oude naar het nieuwe adres verhuist
 • een meerderjarige die een schriftelijke machtiging heeft van de persoon die verhuist
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u samen van het oude naar het nieuwe adres verhuist

U kunt een verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven. Kijk hoe u dit doet bij 'Wat moet u doen?'.

Inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u niet alleen uw verhuizing doorgeven. U heeft hiervoor ook toestemming nodig van de hoofdbewoner. Dit geldt ook als u bij uw ouders gaat inwonen. De hoofdbewoner vult hiervoor het 'Toestemmingsformulier bewoner van het huis' in. Dit kan zowel schriftelijk als via DigiD.

Huren

Gaat u een woning huren? Dan heeft u toestemming nodig van de verhuurder van het huis. De verhuurder vult hiervoor het 'Toestemmingsformulier verhuurder' in. Dit kan zowel schriftelijk als via DigiD. Let op: als u huurder van Thuisvester bent, dan hoeft u hen het digitale formulier ‘Toestemming verhuurder’ niet in te laten vullen. Het is dan voldoende om bij uw verhuisaangifte een toestemmingsverklaring mee te sturen. U kunt de toestemmingsverklaring opvragen bij Thuisvester.

Verhuizing vanuit het buitenland

Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, dan moet u zich persoonlijk melden. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar  14 0162.

Briefadres

Er is een mogelijkheid dat u zich laat inschrijven op een briefadres, bijvoorbeeld als u in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis zit of als u in een vaartuig of voertuig woont. Dit gebeurt altijd in overleg en is ter beoordeling van een medewerker van Burgerzaken. Voor meer informatie neemt u contact op met de Gemeentewinkel via 14 0162.

Privacy en verstrekking gegevens

Meer informatie over hoe wij omgaan met (de verstrekking van) uw persoonsgegevens leest u onder 'privacyverklaring'.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten