Verhuizen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u binnen de gemeente Geertruidenberg gaat verhuizen moet u dit aan ons doorgeven. Dit moet ook wanneer u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Geertruidenberg verhuist. U doet dit vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing. Wanneer u bij iemand gaat inwonen, heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de hoofdbewoner. 

Als u vertrekt uit de gemeente Geertruidenberg hoeft u dit niet bij ons door te geven. U geeft namelijk bij uw nieuwe gemeente al aan dat u daar komt wonen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven.

Digitaal doorgeven

Om uw verhuizing online door te geven heeft u een DigiD nodig. Wij verwerken uw digitale aangifte op de verhuisdatum die u opgeeft.

Verhuizing doorgeven

Persoonlijk doorgeven

Om uw verhuizing persoonlijk door te geven, kunt u tijdens openingsuren een afspraak maken. Bel hiervoor naar 14 0162 of maak digitaal een afspraak. U neemt dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • als u huurder van Thuisvester bent, neem dan de toestemmingsverklaring van Thuisvester mee (hiervoor moet u een verzoek indienen bij Thuisvester)

Maak een afspraak om een verhuizing door te geven

Schriftelijk doorgeven

Om uw verhuizing schriftelijk door te geven, stuurt u het volgende naar Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer:

  • het verhuisformulier (zie documenten)
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u opgegeven datum van verhuizing en geeft deze door aan andere overheidsinstanties.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Wie mag aangifte doen?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders en meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven als u samen van het oude naar het nieuwe adres verhuist
  • een meerderjarige die een schriftelijke machtiging heeft van de persoon die verhuist
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u samen van het oude naar het nieuwe adres verhuist

U kunt een verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven. Kijk hoe u dit doet bij 'Wat moet u doen?'.

Inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u niet alleen uw verhuizing doorgeven. U heeft hiervoor ook toestemming nodig van de hoofdbewoner. Dit geldt ook als u bij uw ouders gaat inwonen. De hoofdbewoner vult hiervoor de 'Verklaring hoofdbewoner' in. Dit kan zowel schriftelijk als via DigiD.

Verhuizing vanuit het buitenland

Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, dan moet u zich persoonlijk melden. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar  14 0162.

Briefadres

Er is een mogelijkheid dat u zich laat inschrijven op een briefadres, bijvoorbeeld als u in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis zit of als u in een vaartuig of voertuig woont. Dit gebeurt altijd in overleg en is ter beoordeling van een medewerker van Burgerzaken. Voor meer informatie neemt u contact op met de Gemeentewinkel via 14 0162.

Privacy en verstrekking gegevens

Meer informatie over hoe wij omgaan met (de verstrekking van) uw persoonsgegevens leest u onder 'privacyverklaring'.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten