Reststrook grond huren of kopen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een reststrook is een stukje openbaar groen op de gemeentegrond. Als zo’n reststrook aan uw perceel grenst, kunt u dat in soms van de gemeente kopen of huren. Op diverse plekken binnen de gemeente Geertruidenberg maken inwoners (on)bewust onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Vaak is de grond bij de tuin getrokken en heeft de bewoner er geen weet van.

Koop- of huurverzoek reststrook

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

Wilt u een reststrook huren, kopen of maakt u al gebruik van een reststrook groen? Wij bekijken graag voor u wat de mogelijkheden zijn. U kunt de reststrook kopen of huren als u eigenaar bent van de aangrenzende woning. Als u de woning huurt, dan kunt u de reststrook alleen huren. U moet hiervoor een digitaal aanvraagformulier indienen bij de gemeente met een koop- of huurverzoek. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

De gemeente Geertruidenberg heeft een uitgiftebeleid reststroken vastgesteld waarin u de toetsingscriteria kunt vinden (zie Documenten).

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten