Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Sinds 2010 bestaat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één waarin de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd.

Maak een afspraak om u te laten informeren of plan een vooroverleg in

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat valt onder de omgevingsvergunning?

Vroeger had u voor verschillende activiteiten meerdere vergunningen nodig. Als u bijvoorbeeld een woning wilde slopen of bomen kappen, dan moest u daarvoor diverse vergunningen aanvragen. Nu heeft u voor al deze activiteiten alleen een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige activiteiten is geen omgevingsvergunning nodig, deze moet u echter wel melden. Daarnaast zijn er ook nog enkele activiteiten die u uit kunt voeren zonder dit te hoeven melden.

Om te weten of u voor uw geplande activiteit een vergunning nodig heeft, voert u de vergunningcheck uit.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

Vergunningcheck

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck uitvoeren. Daaruit blijkt of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Als u een omgevingsvergunning gaat aanvragen, krijgt u te maken met één van de volgende twee procedures:

 • reguliere procedure; deze is van toepassing op eenvoudige aanvragen, zoals voor bouwen, kappen en slopen
 • uitgebreide procedure; deze is van toepassing op de meer ingewikkelde projecten waarbij belangenafweging en inspraak nodig zijn. Denk aan een wijziging van het bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument

Als u een boom wilt kappen, is het verstandig eerst de bomenlijst (zie Documenten) te raadplegen. U kunt dan zien of u een kapvergunning (onderdeel van de omgevingsvergunning) kunt aanvragen.

Maak een afspraak om een kapvergunning aan te vragen

Aanvraagprocedure

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning doorloopt u een aantal stappen:

 1. Check of u vergunning- of meldingsplichtig bent met de vergunningcheck.
 2. U dient uw aanvraag met bijlagen digitaal in via het omgevingsloket.
 3. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Wij publiceren uw aanvraag op zoek.officielebekendmakingen.nl en op de gemeentelijke pagina in de Langstraat. Daarna beoordelen wij of de aanvraag compleet is. Als uw aanvraag niet compleet is, dan hoort u dat van ons. Wij laten u ook weten wanneer u dit moet aanleveren.
 4. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van onder meer:
  - het bestemmingsplan
  - de Welstandsnota (zie Documenten)
  - eventueel de technische eisen uit het Bouwbesluit

Meer weten?

Plan direct een afspraak in of neem contact op met de Gemeentewinkel via tel. 14 0162 voor meer informatie.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Hoeveel u moet betalen kunt u terugvinden in de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan moet u wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden totdat de vergunning in werking is getreden. Meestal is dit de dag nadat de vergunning is verleend.

Gaat u werkzaamheden verrichten die onomkeerbaar zijn, zoals sloop, kap of veranderingen aan (gemeentelijke) monumenten, dan treedt de vergunning pas in werking zes weken en een dag na het afgeven van het besluit.

Bouwtekeningen en vastgoedinformatie

U kunt bij de gemeente een bouwtekening opvragen of meer informatie over een bepaald object. Soms heeft u dit nodig om (ver)bouwplannen te kunnen uitvoeren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@geertruidenberg.nl.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten