Melding storing straatverlichting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Geertruidenberg is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Meldingen over kapotte en ondeugdelijke verlichting en beschadigde lantaarnpalen kunt u bij ons indienen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een storing aan een lichtmast wordt binnen zeven dagen na de melding verholpen. Storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen worden direct hersteld.

Soms wordt een storing veroorzaakt door een kapotte ondergrondse kabel. Enexis verhelpt een dergelijke storing binnen zeven weken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

U kunt een storing aan de openbare verlichting melden via www.nobralux.nl. U komt dan direct terecht bij het klachtensysteem van Nobralux. Na uw melding kunt u de status van de melding volgen (u kunt dan zien wat gebeurt en of de storing is verholpen).