Leerplicht, vakantie en verlof

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Om te voorkomen dat leerlingen te veel verzuimen van school of voortijdig stoppen, zijn er regels opgesteld op het gebied van leerplicht, verlof en voortijdig schoolverlaten.

Alles over leerplicht (en schoolvakanties) leest u op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar oud die leer-/kwalificatieplichtig zijn moeten naar school. Gaat uw kind zonder geldige reden (zonder toestemming van de schooldirectie) niet naar school, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen moeten ongeoorloofd schoolverzuim melden bij leerplicht, waarna de leerplichtambtenaar dit zal onderzoeken.

Voor de uitvoering van de leerplichtwet hebben wij een contract met het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Onze contactpersoon is mevrouw M. Harder, zij is bereikbaar via telefoonnummer (076) 529 81 21.

Vakantie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt de data voor de zomervakantie vast. Voor de andere vakanties geeft het ministerie adviesdata. Vraag bij de school/scholen van uw kind(eren) hoe de vakanties daar zijn ingepland.

Meer informatie over leerplicht en schoolvakanties leest u op de website van de Rijksoverheid.

Buitengewoon verlof

In uitzonderlijke gevallen kan een kind vrijstelling van geregeld schoolbezoek krijgen. Dit moet u schriftelijk aanvragen via de directie van de school. De school handelt alle verzoeken tot en met 10 lesdagen per schooljaar af. De leerplichtambtenaar beslist over de verzoeken die de 10 lesdagen overschrijden, na overleg met de schooldirectie. Schooldirecties en leerplichtambtenaren werken dus nauw samen.

Vrijstelling inschrijfplicht

In uitzonderlijke gevallen kan een kind vrijstelling voor de inschrijfplicht krijgen, bijvoorbeeld wanneer er lichamelijke en/of psychische redenen zijn waarom een kind niet naar school kan. U kunt vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.