Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Soms is dit lastig. Bijvoorbeeld als uw kind door ziekte of een handicap niet zelfstandig naar school kan. In dat geval kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor:

 • Een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van uw kind.
 • Een vergoeding voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding.
 • Aangepast taxi/busvervoer.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • Vul het formulier aanvraag leerlingenvervoer in. Dit kan digitaal en per post.
 • De gemeente stuurt u binnen acht weken een brief met een beslissing over uw aanvraag.
 • Krijgt u een vergoeding van ons? In de beschikking staat vermeld of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer en hoe we dit regelen.

Online formulier

 U kunt het leerlingenvervoer online aanvragen met het aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Per post

Geen DigiD? Download dan het formulier bij Documenten, vul het in en stuur het via:

 • post:      gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
 • e-mail:   info@geertruidenberg.nl

Volledigheid

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u:

 • alle aankruisvakjes die van toepassing zijn aankruist
 • het aanvraagformulier volledig invult
 • het formulier ondertekent
 • een toelaatbaarheidsverklaring meestuurt
 • indien nodig (SBO de Wissel) een IB 60 formulier meestuurt (dit kunt u telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst)

Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Hebben wij uw aanvraag compleet ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt binnen acht weken ons besluit.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Daarnaast wil de gemeente dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. De soort vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd en de medische situatie van uw kind. Het kan zijn dat de gemeente een extern (medisch) advies aanvraagt om de aanvraag voor uw kind te beoordelen. De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het vervoer naar andere locaties zoals een sportvereniging, (medische) behandeling of buitenschoolse activiteiten valt buiten het leerlingenvervoer.

U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden.

 • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 km van uw woning ligt.
 • Als uw kind vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar het primair onderwijs kan en niet door u naar school gebracht kan worden.
 • Als uw kind op het voortgezet (speciaal) onderwijs zit en vanwege een handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig of met begeleiding van het openbaar vervoer gebruik kan maken.