Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan kan het soms moeilijk zijn om uw belastingen te betalen. Misschien heeft u recht op een kwijtschelding. Dat betekent dat u  de gemeentelijke belastingen voor een deel of helemaal niet hoeft te betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u in aanmerking wilt komen voor een kwijtschelding, kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. Wij leggen u uit wat de regeling inhoudt en wat de voorwaarden zijn. U kunt vragen naar het team Belastingen. Het team is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur via 14 0162. U kunt ook mailen naar info@geertruidenberg.nl.

Komt u in aanmerking?

Heeft u recht op een kwijtschelding? Volg dan de volgende stappen:

  1. Haal een aanvraagformulier op in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
  2. Vul thuis het formulier in en verzamel de gevraagde kopieën.  
  3. Lever het formulier en de kopieën persoonlijk in op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dit kunt u doen wanneer u het aanvraagformulier ophaalt, online via deze website en telefonisch via 14 0162.

Wanneer kunt u het indienen?

U kunt een aanvraag tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Alleen voor de volgende gemeentelijke belastingen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen:

  • Rioolheffing gebruiker
  • Afvalstoffenheffing

Wanneer komt u in aanmerking voor een kwijtschelding?

Als gemeente gebruiken we een normbedrag. U komt pas in aanmerking voor een kwijtschelding als u onder dit bedrag uitkomt. We kijken hierbij naar:

  • Uw inkomen

Hierbij telt uw ‘netto-besteedbare inkomen’. Dat zijn al uw inkomsten verminderd met vaste uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan uw huur, hypotheek(rente), ziektekostenverzekering en (steeds terugkerende) hoge ziekte- of invaliditeitskosten.

  • Uw woonsituatie

Met uw woonsituatie bedoelen we of u kostendelers in huis heeft of niet. Dit zijn de personen vanaf 21 jaar die ook in uw huis wonen. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij de woonlasten delen.

  • Uw vermogen

Iemand die vermogen heeft kan in principe geen kwijtschelding krijgen. Met vermogen bedoelen we een bank- en/of girosaldo, een auto, een stuk grond, een tweede woning, een caravan, een boot, effecten, aandelen, vorderingen, spaarbrieven, lijfrentepolissen, kapitaal/levensverzekeringen enz. Ook de overwaarde van de eigen woning (het verschil tussen waarde van de woning en de schuldrest van de hypotheek) behoort tot het vermogen.

Neem contact met ons op

Of u een kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt daarom het beste telefonisch contact met ons opnemen voordat u een aanvraagformulier opstuurt. Kijk voor meer informatie onder het tabblad ‘Hoe werkt het?’.