Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingen misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Als u de belasting niet of voor een deel hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding. Wilt u kwijtschelding aanvragen? 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Kwijtschelding wordt verleend op aanvraag. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis te Raamsdonksveer.

Werken op afspraak

Wij verzoeken u om een afspraak te maken voordat u langskomt. Wanneer u langskomt zonder afspraak, kunnen we niet garanderen dat u geholpen kunt worden. Via een afspraak weet u precies wanneer u aan de beurt bent en op die manier kunnen we u beter en sneller van dienst zijn. Wachten is verleden tijd.

Het aanvraagformulier met alle gevraagde kopieën kunt u persoonlijk inleveren op het gemeentehuis te Raamsdonksveer. Hiervoor moet u een afspraak hebben gemaakt.

Een afspraak maken kan telefonisch via 140162.

Het aanvraagformulier wordt samen met u doorgenomen om te controleren of alles is ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde kopieën. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen, maar wordt er aangegeven wat er nog ontbreekt. U kunt de ontbrekende gegevens later op afspraak alsnog komen inleveren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Alleen voor de volgende gemeentelijke belastingen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen:

  • Rioolheffing gebruiker
  • Afvalstoffenheffingen

Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Vanaf 1 januari moeten wij, door een wetswijziging, bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding rekening houden met het aantal personen vanaf 21 jaar die een woning delen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonlasten kunnen delen. Dit geldt zowel voor eigen kinderen als voor medebewoners. Deze personen noemen we 'kostendeler'.  Hierdoor kan het zijn dat u vanaf 2018 niet meer, of nog maar gedeeltelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding, terwijl u andere jaren wel (gedeeltelijk) kwijtschelding kreeg.

Wie zijn kostendeler?

Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind, vader of moeder. Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden. Alleen uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) telt mee voor de berekening. Wij kijken niet naar het inkomen van de kostendeler(s). Wilt u hierover meer weten?.

Uitzonderingen

Niet iedereen van 21 jaar of ouder is kostendeler. Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:

  • Inwonende kinderen en medebewoners van 21 jaar of ouder die studeren.
  • Andere medebewoners van 21 jaar of ouder met een commercieel huurcontract.
    Let op! Met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kunt u geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kunt u wel een commerciële relatie hebben. Het ontvangen huurbedrag moet wel worden meegenomen als inkomen.

Als u een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet ontvangt en kostendelers heeft, dan heeft de gemeente al rekening gehouden met de kostendelers en is de hoogte van uw uitkering gelijk aan het normbedrag voor de kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Netto-besteedbaar inkomen

Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding is uw “netto-besteedbaar inkomen” van belang. Dat zijn alle inkomsten verminderd met bepaalde uitgaven, zoals huur of hypotheekrente, premies ziektekostenverzekering, voor zover deze niet wordt ingehouden op het inkomen, en (steeds terugkerende) hoge ziekte- of invaliditeitskosten.

Vermogen

Iemand die vermogen heeft kan in principe geen kwijtschelding krijgen. Tot vermogen wordt gerekend een bank- en/of girosaldo, een auto, een stuk grond, een tweede woning, een caravan, een boot, effecten, aandelen, vorderingen, spaarbrieven, lijfrentepolissen, kapitaal/levensverzekeringen enz. Ook de overwaarde van de eigen woning (= verschil tussen waarde van de woning en de schuldrest van de hypotheek) behoort tot het vermogen.

Termijn van indiening

Een verzoek tot kwijtschelding kunt u tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen.