Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een klacht over de gemeente Geertruidenberg? Bent u onvriendelijk, onheus of onjuist behandeld? Dat hoort natuurlijk niet. Maak gebruik van onze klachtenregeling. Uw klacht is een signaal en helpt ons de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Klachtenprocedure:

  • Probeer er eerst samen met de betrokkene uit te komen.
  • Bent u niet tevreden over zijn of haar reactie of wilt u uw klacht liever niet bij dezelfde persoon kwijt? Dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente: mevrouw Femke Timmermans. Dit doet u binnen twaalf maanden na de gebeurtenis.
  • De klachtencoördinator kan u helpen de klacht op papier te zetten. U kunt bij haar ook terecht met overige vragen over de klachtafhandeling. De klachtencoördinator is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 14 0162. 
U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

Indienen klacht:

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat hoe de gemeente uw klacht behandelt. Ook de naam en het telefoonnummer van klachtencoördinator staat hierin, en wie uw klacht in behandeling krijgt (de klachtbehandelaar). Als u dit wilt, kunt u uw klacht mondeling toelichten. Daarvoor zal de klachtbehandelaar met u contact opnemen. Uiterlijk zes weken nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u een definitief antwoord.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

De volgende klachten neemt de gemeente niet in behandeling:

  • een eerder ingediende en al afgewerkte klacht
  • een klacht over algemene wetten of zaken waarvoor de gemeente niet verantwoordelijk is
  • een klacht over een conflict met de gemeente die u in principe aan de rechter kunt voorleggen
  • een klacht over een politieoptreden. Voor deze klachten geldt een andere procedure. De politie kan u hierover informeren.

De klachtenregeling heeft geen betrekking op besluiten. Bent u het niet met een besluit eens, dan kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. Daarvoor bestaan diverse wetten en regelingen.

Ontevreden over de afhandeling?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of moet u meer dan zes weken wachten op een antwoord. Dan kunt u de vraag voorleggen aan de Nationale Ombudsman