Kinderopvang

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In onze gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of een gastouder.

Voor meer informatie of om uw kind aan te melden, benadert u de instellingen rechtstreeks. Alle locaties staan In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Als uw kind nog niet naar de basisschool gaat, heeft u soms toch behoefte aan zorg voor uw kind. U kunt kiezen uit:

  • kinderdagverblijf
  • peuterspeelzaal
  • gastouder

Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen

Gaat uw kind naar de basisschool, dan kunt u tijdens vakanties, op woensdagmiddag of voor of na schooltijd gebruikmaken van de buitenschoolse opvang. Meestal werken deze opvangcentra samen met één of meer basisscholen. Ook voor buitenschoolse opvang kunt u kiezen voor een gastouder.

Inspectie

In opdracht van de gemeente controleert de GGD jaarlijks of kindercentra, gastouderbureaus en gastouders aan de wettelijke eisen voldoen. De GGD maakt een inspectierapport van haar bevindingen. U vindt dit inspectierapport in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk bij het betreffende kindercentrum, gastouderbureau of gastouder. Als bij controle door de GGD blijkt dat een kindercentrum niet aan de wettelijke eisen voldoet, past de gemeente een handhavingsbeleid toe. Dit betekent dat de houder van het kindercentrum verplicht is om binnen een vastgestelde termijn aan de eisen te voldoen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Kinderopvangtoeslag

Als u gebruik maakt van kinderopvang heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit:

  • een inkomensafhankelijk deel dat de Belastingdienst vaststelt op basis van uw belastbaar inkomen
  • een inkomensonafhankelijk deel, de vaste toeslag, die een derde deel bedraagt van de totale kosten van de kinderopvang. Ook als zelfstandige heeft u recht op deze vaste toeslag

Voor meer informatie of om de hoogte van deze toeslag te berekenen gaat u naar de website van de Belastingdienst.