Huisnummer aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u bij de gemeente een nummeraanduiding (huisnummer) aanvragen.  Ook andere objecten dan huizen krijgen een nummeraanduiding, zoals bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. U mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt uw verzoek voor het aanvragen van een huisnummer kenbaar maken via info@geertruidenberg.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

In uw mail geeft u aan voor welk pand u een (extra) huisnummer wilt aanvragen. Als bijlage voegt u een schets toe van de bestaande en de eventuele gewijzigde situatie. Daarnaast geeft u aan hoeveel m² de gebruiksoppervlakte is en het bouwjaar van het betreffende pand.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen een termijn van acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw verzoek.