Gemeente ondersteunt: Wmo maatwerk

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer u woningaanpassingen moet aanbrengen vanwege een ziekte of beperking, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding.

U kunt bij ons een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), onderdeel maatwerkvoorziening Woningaanpassing.  Dat geldt ook voor woningaanpassingen voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg), die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Deze maatwerkvoorziening woningaanpassing is een soort 'vangnet': eerst worden andere oplossingen bekeken. Bieden deze niet de juiste oplossing of is er sprake van onvoorzienbaarheid? Bijvoorbeeld omdat iemand een beroerte krijgt en daarna heel snel een woningaanpassing nodig heeft. Dan komt de maatwerkvoorziening in beeld.

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat de overheid of woningcorporaties aanpassingen aan de woning vergoeden. U bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor uw eigen leven en dus ook voor het tijdig aanpassen van uw woning.

Met een mooi woord heet dat : voorzienbaarheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Voorzienbaarheid

Als de gemeente of de woningcorporatie van oordeel is dat u uw hulpvraag redelijkerwijs van te voren had kunnen voorzien en bijvoorbeeld door een tijdige woningaanpassing had kunnen voorkomen, kan worden besloten dat u niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening woningaanpassing of andere vorm van ondersteuning.

Voor sommige zaken bent u als woningeigenaar dus zelf verantwoordelijk. Bijvoorbeeld wanneer u zelf voor zeer gladde tegels op de badkamervloer heeft gekozen.

Maatwerkvoorzieining

De maatwerkvoorziening woningaanpassing geldt alleen voor het opheffen of verminderen van belemmeringen, die voortkomen uit de bouwkundige of woontechnische staat van de woning.

Verwacht u dat uw woning in de toekomst niet geschikt is om te kunnen blijven wonen en /of is de woning onvoldoende aanpasbaar? Dan kijken we ook of verhuizen naar een meer geschikte woning beter is. Dit geldt ook als de kosten van de aanpassing hoger zijn dan € 7.000.

Let op

  • Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunnen wij u om een eigen bijdrage vragen. Ook als de aanpassing nodig is voor een kind onder de 18 jaar.
  • Een idee van de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u krijgen door de berekening op de website van het CAK.
  • Voor inwoners, met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, heft de gemeente géén eigen bijdrage.
  • Soms is het niet mogelijk om uw woning geschikt te maken en is verhuizen noodzakelijk. Bijvoorbeeld naar een gelijkvloerse woning. Zorg er daarom voor dat u zich tijdig inschrijft bij een woningcorporatie. De wachttijd is vaak meerdere jaren.

Neem voor meer informatie contact op met ons Wmo-loket: telefoonnummer 140162.