Duurzaamheidslening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Duurzaamheidslening is een lening waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevelisolatie of isolerend glas. De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- (inclusief btw) met een looptijd van maximaal 15 jaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

We verstrekken Duurzaamheidslening in de vorm van een persoonlijke lening. U vraagt de lening aan bij de gemeente. Als het college uw aanvraag goedkeurt, vraagt u een lening aan bij SVn. Uw aanvraag is pas definitief als SVn uw lening goedkeurt. SVn verstrekt en beheert de lening.

 • U gebruikt de persoonlijke lening om producten en/of diensten aan te kopen. In dit geval gaat het om duurzaamheidsmaatregelen.
 • De lening kent een vaste gunstige rente.
 • De lening heeft  een looptijd van 180 maanden.
 • De lening lost u annuïtair af. Hierdoor blijft het maandbedrag de hele looptijd gelijk.
 • De lening is volledig afgelost op einde looptijd
U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

 • Vul het aanvraagformulier in en stuur deze op naar het college van B&W. Dit kan via mail naar info@geertruidenberg.nl en per post naar postbus 10.001 en 4940 GA in Raamsdonksveer. U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.
 • Soms ontbreken er gegevens waardoor het college geen beslissing kan nemen. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen 4 weken aan te leveren.
 • Het college neemt binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn start nadat de aanvraag compleet is. Daarna sturen wij u een toewijzing- of afwijzingsbesluit.
 • Als het college uw lening goedkeurt, krijgt u ook een aanvraagformulier. Met het aanvraagformulier en het toewijzingsbesluit kunt u een lening aanvragen bij SVn.
 • De SVn beoordeelt uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling brengt SVn een offerte uit. Als SVn uw lening afwijst, dan brengt zij u en de gemeente hiervan op de hoogte.
 • Accepteert u de offerte van SVn? Stuur deze dan ondertekend terug naar SVn.

Als u het niet eens bent met het besluit van het college:

Dan kunt u bezwaar en vervolgens ook beroep indienen. 

Als u het niet eens bent met het besluit van SVn:

Dan kunt u een klachtenprocedure starten bij SVn. Daarna kunt u zich wenden tot  het KIFID of de rechter. 

Meer informatie

Op de website van SVn vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening. Voor vragen over energiesubsidie kunt u terecht op de website Energie Subsidiewijzer en op de website van het Regionaal Energieloket

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

U komt in aanmerking als:

 • Het leenbedrag niet minder is dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- (inclusief btw).
 • U eigenaar bent van een woning (geen huurder of verhuurder).
 • U op het moment van aanvragen tussen de 18 en 75 jaar bent.
 • U voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • De maatregelen leiden tot een verbetering van het EPA-label met minimaal 2 stappen.
  • De maatregelen leiden tot minimaal label B van het EPA-label.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Het label laat de energieprestatie van de woning zien. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G. De meest energiezuinige woningen krijgen energielabel A. Energielabel G staat voor de minst energiezuinige woningen.

We wijzen u aanvraag af als of trekt het toewijzingsbesluit in als:

 • Het budget van de gemeente te laag is.
 • De werkelijke kosten niet in verhouding staan tot het beoogde resultaat.
 • De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.
 • De aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.
 • U niet aan de voorwaarden en bepalingen van de verordening kunt voldoen.
 • Het college de Duurzaamheidslening toekende op basis van onjuiste gegevens.
U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten