Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingen of met de WOZ-waarde van uw pand, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde (met DigiD) 

Bezwaar tegen overige gemeentelijke belastingen (met DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

Bezwaar maken doet u binnen zes weken na de datum die op de beschikking staat. Om bezwaar te maken heeft u DigiD nodig.