Bestemmingsplan

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een bestemmingsplan staat beschreven wat er met een bepaald stuk grond mag gebeuren. Als u wilt gaan (ver)bouwen, dan moet u weten of dat op die plek mag. Ook moet u nagaan met welke regels u te maken heeft. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

Maak een afspraak om een bestemmingsplan in te zien

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven én de gemeente.

Het bestaat uit:

  • regels die bepalen waarvoor iemand de grond mag gebruiken en onder welke voorwaarden
  • de verbeelding; een kaart van het gebied met daarop de bestemmingen
  • een toelichting met uitleg over het gebied en het bestemmingsplan

Online bestemmingsplannen

Ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen zijn online beschikbaar.

Meer informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen over bestemmingsplannen en de procedures? Maak dan online een afspraak om een bestemmingsplan in te zien. Of neem contact op met de Gemeentewinkel, tel. 14 0162. Een medewerker kan samen met u kijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Als uw plan niet in het geldende bestemmingsplan past, dan kan de medewerker u uitleggen hoe u een verzoek voor ontheffing of wijziging kunt indienen.