Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Hoogte van de heffing

Afvalstoffenheffing
 Per jaar (2019)
1-persoonshuishouden € 170,52 
2-persoonshuishouden € 220,56
3-persoonshuishouden € 241,80
meer-persoonshuishouden € 312,00
extra container bij woningen             € 156,00 

De verordening afvalstoffenheffing vindt u op www.overheid.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift digitaal (met DigiD) of per post indienen.

Per post

Het schriftelijke bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer