Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

 • Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger, sneller en daardoor ook goedkoper maken. 
 • De wet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving tot één wet. Minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Dat is het uitgangspunt. Hiervoor moet er meer samenhang komen in beleid, besluitvorming en regelgeving.
 • Onder de wet vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.
 • Iedere gemeente bepaalt zelf het (bestuurlijk) ambitieniveau en geeft daarmee aan in hoeverre inwoners en ondernemers betrokken worden bij de veranderingen (participatie).
 • Met de komst van de Omgevingswet verandert de rol van de overheid. Deze moet zich actief en flexibel opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter. De rol van de gemeente gaat steeds meer van regisseur naar facilitator. En de rol van de ambtenaren verandert hierin mee. 
 • De Omgevingswet wordt gezien als een van de grootste stelselwijzigingen sinds de komst van de Grondwet. 
 • De wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. 

filmpje omgevingswet

Meer weten?

Op deze pagina vindt u de laatste ontwikkelingen rond de Omgevingswet en de wijze waarop wij er in onze gemeente invulling aan gaan geven. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet in het algemeen? Bekijk dan het filmpje 'Omgevingswet' van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In minder dan 2 minuten bent u op de hoogte van de belangrijkste veranderingen door de invoering van de Omgevingswet!

 • De 4 verbeteringen

  De komst van de Omgevingswet in 2021 betekent vier belangrijke verbeteringen ten opzichte van nu:

  Lees meer
 • Planning en proces

  Het traject rond de invoering van de Omgevingswet ligt niet helemaal vast. Alle gemeenten moeten hier zelf stappen in nemen. Vanuit de Rijksoverheid is 1 januari  2021 aangegeven als datum waarop de Omgevingswet ingevoerd wordt. Als gemeente bereiden wij ons de komende jaren hierop voor.

  Lees meer