Sloop dorpshuis De Haven

In de eerste week van december startte sloopbedrijf Maton De Rooy met de sloop van dorpshuis De Haven. Het gebouw is eigendom van de gemeente en staat op dit moment leeg. De slooplocatie wordt afgezet met bouwhekken.

Verwijderen asbest

Voordat gestart is met de sloopwerkzaamheden, hebben we eerst het aanwezige asbest verwijderd. Hier zijn we dinsdag 28 november mee gestart. Er is asbest aangetroffen in het dak en de cv-ruimte in de kelder. Het asbest is verwijderd door een gecertificeerd bedrijf op basis van een asbestsaneringsrapport. De werkzaamheden leverden geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Planning

Het streven is dat het gebouw voor Kerstmis gesloopt is, maar de werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland. Mogelijk is er sprake van enige geluidshinder en  trillingen. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd. Sloopbedrijf Maton De Rooy probeert dit tot een minimum te beperken.

Geen wegomleidingen

Gedurende de werkzaamheden zijn er geen wegomleidingen/afzettingen noodzakelijk. De parkeerplaatsen naast het dorpshuis komen tijdens de sloopwerkzaamheden te vervallen en de jeu de boulesbanen zijn bereikbaar via een tijdelijk voetpad over de bestaande parkeerplaats.