Restafval blijft in grijze ''kliko''

In oktober 2018 besloot de gemeenteraad om het restafval in te gaan zamelen via ondergrondse containers (omgekeerd inzamelen). Inmiddels hebben we een aantal voorbereidingen hiervoor getroffen.

Afval blijft een onderwerp van gesprek. De afgelopen periode heeft de gemeenteraad tijdens de discussie- en besluitvormende raad opnieuw dit onderwerp besproken. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat op 4 juli 2019 een ander besluit is genomen. Er wordt niet overgegaan op het omgekeerd inzamelen van het restafval. De gemeente blijft het restafval in de grijze container huis-aan-huis ophalen. Het inzamelen van het verpakkingsafval (PMD) verandert niet, dit kunt u blijven aanbieden in de plastic zakken.


Daarnaast zal er in de toekomst een afvalstoffenheffingssysteem met financiële prikkel worden ingevoerd. Dit houdt in dat er verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing per huishouden gaan gelden. Dit is afhankelijk van hoeveel kilo afval en/of hoe vaak de container aangeboden wordt. 
Ook heeft de gemeenteraad besloten dat voor de inzameling van GFT-afval bij appartementen een passende oplossing gezocht wordt. Dit zodat ook bewoners van appartementen hun GFT-afval gescheiden kunnen aanbieden. Tot slot is besloten dat in de proefwijk, Rivierzicht-Zuid – Heereland, het omgekeerd inzamelen in stand wordt gehouden.

Zodra er meer duidelijkheid is over de bovenstaande punten, wordt u hierover geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over afval, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail projectteamafval@geertruidenberg.nl.