Renovatiewerkzaamheden aan gas en elektra

In de Componistenwijk en de Antonetta-Hoeve in Raamsdonksveer worden de gasleidingen en elektriciteitskabels vervangen. Dit wordt vanaf deze week gefaseerd uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Baas.

In het kaartje ziet u in welke straten dit gebeurd. De planning is als volgt:

  • Fase 1: 5 maart tot en met 11 mei 2018
  • Fase 2: 14 mei tot en met 20 juli 2018

Er is een onderbreking tijdens de bouwvakvakantie.

  • Fase 3: 20 augustus tot en met 2 november 2018

Bij deze werkzaamheden is er geen sprake van wegafsluitingen. Wel vinden er werkzaamheden plaats op het trottoir. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden zijn inmiddels direct geïnformeerd door Enexis.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Harrie van Zon via ons algemeen telefoonnummer 14 0162 of h.vanzon@Geertruidenberg.nl