Modder op de weg

Het oogstseizoen is begonnen. Voor agrariërs en loonwerkers is dit een periode van hard werken. Dit betekent ook dat de kans op verkeersonveilige situaties toeneemt op de wegen rond boerderijen en akkers. Daarom draaien we samen met provincie Noord-Brabant, ZLTO en politie het project Modder op de weg. We hebben afspraken gemaakt om de kans op verkeersonveilige situaties te verkleinen. We houden hierbij rekening met zowel de verkeersveiligheid en de belangen van de agrariërs.

Wat merkt u?

In de oogstperiode rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Heb begrip voor agrariërs die hun oogst moeten binnenhalen. Er is kans op extra verkeershinder. Houd rekening met modder op de weg en pas uw snelheid aan. De agrariërs doen hun best om de weg zo schoon mogelijk te houden en waar nodig plaatsen ze extra verkeersborden. Passeer de werkzaamheden met gepaste snelheid.

We plaatsen in het buitengebied waarschuwingsborden en portalen en samen met de politie controleren we extra op vervuiling.

Vragen?

Neem contact op met Lars van der Kaa via 14 01612.